HEDEN en VERLEDEN | oktober 2015

Door de heer W. Bloot sr.
In 1993 begon het bestuur eens na te denken over het 75 jarige bestaan van de vereniging en op zoek te gaan naar wat er van vroeger te vinden was. Nu, dat was weinig. Men moest het toen doen met enkele eerder verschenen jubileum clubbladen. Daar moest wat aan gedaan worden.

voorkant jubileumkrantZe hadden het idee dat Wijnand Bloot daar wel wat aan kon doen. Dus Bertus Vos gevraagd en samen hebben we toch heel wat te voorschijn weten te halen. In het clubblad hielden we de leden op de hoogte met de rubriek HEDEN en VERLEDEN. En dat hebben we jaren vol gehouden en leverde na het jubilieum ook nog heel veel geschiedenis op. Ondanks dat we er niet meerzoveel aan doen, ook omdat we bot vangen, komt er toch nog wel eens wat binnen.
In september jl. bezorge Kees de Kwaadsteniet ons nog enkele krantenknipsels en bezorgde Nel Koot, dochter van Huig Bongers, ons een aandenken dat haar vader in 1951 had gekregen omdat hij 25 jaar in Moordrecht 1 had gespeeld. Ook had ze nog wat oude clubbladen uit de jaren zestig en een oude krant met wat gegevens over de vereniging voor ons. Kees en Nel bedankt!

Er is dus nog steeds wel wat te voorschijn te halen. Gelukkig kregen we ook elftalfoto’s van het seizoen 2014/2015. We proberen dus wel bij te blijven. Want wat vandaag gebeurt is morgen ook verleden.

Over een kleine 5 jaar bestaat de vereniging 100 jaar. Kijk eens bij je ouders of grootouders of bij jezelf of je nog wat kunt vinden. Foto’s, oude krantenknipsels, oude clubbladen of andere atributen van de VV Moordrecht. Denk dan eens aan ons.

In het clubblad van maart 1995 vroegen we of er mensen waren die ons aan het volgende konden helpen. We zoeken een foto met een verslag uit 1924 van de Moordrechtse sportraad dat in een tijdschrift heeft gestaan. Deze heeft in 1924 de vereniging van de ondergang gered. Waar we ook naar zoeken is een foto van de kampioensboom in 1948 door de heer Frederiks gepoot. Ook zochten we naar een petje van de jongens van de M-zijde en welke jongens dit waren. In de jaren 80 hebben Gerrie en Arnold Muhren de pupillen in de sporthal getraind. Dit dankzij de heer De Koning van de VIVO. heeft iemand hier foto’s van? Misschien zijn er ook foto’s van Gerrie en Arnold toen ze in 1995 tijdens het jubileum de pupillen trainde. We hebben veel foto’s van het jubileum, maar helaas niet hiervan. Ook niet van Simon Tahamata die de C junioren onder handen nam. En van de wedstrijd van het jeugdelftal dat tegen Feyenoord A speelde.

Heb je iets? Denk dan aan ons en neem contact op met Bertus Vos en of Wijnand Bloot sr. (junior mag ook). Foto: 1e pupillenelftal 1967 o.l.v. Henk de Bruin