Toespraak van de voorzitter tijdens de nieuwjaarsreceptie.

De nieuwjaarsreceptie van VVM werdt ook dit jaar weer goed bezocht. Voorafgaand aan de receptie werden er twee nieuwjaarswedstrijden gespeld. Begonnen werdt met een wedstrijd tussen de trainers/leiders tegen de JO17-1. Daarna gingen Oud Moordrecht en Nieuw Moordrecht het veld op om het nieuwe jaar voetballend in te luiden. In de nieuwjaarstoespraak maakte voorzitter Louis van Loon onder andere bekend dat er in goed overleg afscheid is genomen van trainer Frits van Dijk. Klik op “lees meer” om de gehele toespraak te lezen.

6 januari 2018

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en businessclub leden.
Namens het bestuur van VV Moordrecht wil ik iedereen een gezond en gelukkig 2018 wensen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is het gebruikelijk om terug te kijken naar het afgelopen jaar en voor uit te kijken.

Inmiddels ben ik een jaar jullie voorzitter. In het afgelopen jaar heb ik de vereniging beter leren kennen. En ik moet zeggen… dat niet is meegevallen.
Na een jaar moet ik concluderen dat er veel goed gaat, maar ook veel niet goed gaat.

 • Onze vrijwilligers organisatie laat te wensen over. Er zijn veel vacatures en de echte vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten, hebben te veel op hun bordje. Die last moet worden verdeeld over meer vrijwilligers waardoor het voor iedereen leuk is, en leuk blijft, om voor de club actief te zijn.
 • Binnen onze vereniging zijn veel “clubjes” die alleen aandacht hebben en handelen voor dat deel wat binnen hun bereik valt. Allemaal goed bedoeld, maar dat is niet goed voor onze vereniging. Daar moeten we vanaf en met elkaar aan werken, zodat iedereen handelt in het belang van de vereniging en conform onze visie.
 • Ik heb gemerkt dat er veel wordt gesproken en geroepen over wat er allemaal mis is en anders zou moeten binnen onze vereniging. Het glas is veelal half leeg. Echter bereiken we niks met een negatieve instelling, dat werkt juist averechts. Blijf niet langs de kant staan “zeuren”, maar spreek je ideeën op een positieve manier uit, pak het op! Als proef gaan we komend jaar om de maand een inloopspreekuur houden op de eerste donderdagavond van de even maanden. Hier kunt u vrijblijvend met u vragen en uw ideeën terecht.Blijf niet aan de zijlijn staan! Als je mee doet heb je meer invloed op het spel, en dus het verenigingsgebeuren.
 • Het eerste seizoen uitkomend met de selectie op de zaterdag is, om het maar zacht uit te drukken, tot nu toe moeizaam verlopen. Daar komt bij dat we afgelopen week in goed onderling overleg per direct afscheid hebben genomen van onze hoofdtrainer Frits van Dijk. Op dit moment zijn we bezig hoe we de plek van Frits op korte termijn gaan invullen en het seizoen voltooien. Ook zal op korte termijn worden bekeken hoe de selectie er voor het komende seizoen voor staat en wat voor trainer daar voor zal worden aangetrokken.

Het is niet alleen maar kommer en kwel wat ik het afgelopen jaar heb ervaren. Zeker niet! Want er gaat ook veel goed.
Wat mij betreft is het glas dan ook half vol!

 • We hebben veel jeugd, zowel jongens als meiden, met enthousiaste trainers en leiders. Hier mogen we best trots op zijn.
 • Dit seizoen is de evenementencommissie gestart die veel leuke activiteiten is en gaat organiseren.
 • Het afgelopen seizoen zijn er op de zondag twee recreatieve senioren teams bij gekomen. Het dames elftal en Marokkanen vrienden team. Dat gaat heel leuk en daar zijn we blij mee.
 • We zijn in november gestart met het traject naar een Veiliger en leuker sportklimaat. Uit de eerste bijeenkomst zijn veel waarde volle punten gekomen waar we aan gaan werken binnen de vereniging. Binnenkort wordt de tweede bijeenkomst gepland. Hierover wordt u geïnformeerd. We zouden het erg op prijsstellen als tijdens de tweede bijeenkomst er 2x zoveel leden en ouders aanwezig zijn dan tijdens de eerste bijeenkomst. U bent van harte welkom om mee te discussiëren over onze vereniging.
 • Om onze scheidsrechterskorps uit te breiden wordt er 17 januari een bijeenkomst gehouden onder leiding van Kevin Blom om uitleg te geven over en het fluiten en het werven van nieuwe scheidsrechters. Leden of ouders die willen of overwegen te gaan fluiten zijn van harte welkom op deze avond. De bijeenkomst is voor de O17 jeugd verplicht. Bij voldoende belangstelling om te gaan fluiten zal onder leiding van Kevin Blom scheidsrechters trainingen worden gegeven. We hopen hiermee voldoende scheidsrechters te werven om alle wedstrijden van een scheidsrechter te kunnen voorzien en daarmee ons scheidsrechterskorps weer op een goed niveau te krijgen.
 • We hebben afgelopen jaar voor de jeugdopleiding de VTON trainingsmodule aangeschaft en in gebruik genomen. Deze trainingsmodule zorgt voor een trainingsopbouw door het seizoen. Dit is zowel door de spelers, trainers en ouders als positief ervaren. Tevens zorgt de trainingsmodule er voor dat een vrijwilliger zonder al te veel voetbalervaring toch redelijk eenvoudig training kan geven.
 • Voor het komende seizoen, en daarmee blikken we gelijk vooruit, is het streven om weer een A1 (JO19-1) te hebben. We gaan hiervoor een trainer aantrekken die onze oudste jeugd voorbereid op het seniorenvoetbal. Deze persoon zal dan ook de rol van technisch jeugd coördinator gaan invullen. Hiermee willen we onze gehele jeugdopleiding meer structuur geven.

Hoe ziet de verdere toekomst er voor VVM uit?
Die ziet er goed uit!

Al staan we wel als vereniging de komende jaren voor een aantal belangrijke opgaven en uitdagingen.
O.a. onze jeugdopleiding, het selectie elftal, het 100 jarig bestaan van onze vereniging wat dichterbij komt. En als in februari de raad van de gemeente Zuidplas positief besluit, kunnen we eindelijk uitkijken naar een nieuwe moderne accommodatie met 3 velden.

Deze opgaven en uitdagingen kunnen we alleen in slagen als iedereen de neus de zelfde kant op heeft. Ik wil als voorzitter samen met het bestuur deze kar blijven trekken. Maar dan wel “Met elkaar & Voor elkaar” op een respectvolle en positieve manier deze kar in het spoor te houden en de kar helpen duwen. Dan blijft het voor iedereen leuk om zijn of haar steentje bij te dragen aan onze mooie vereniging en dan zie ik doe toekomst met vertrouwen tegemoet.

Ik wil afsluiten met het bedanken van de sponsoren en businessclub leden. Hopelijk kunnen wij ook de komende jaren weer op uw bijdrage aan deze mooie vereniging rekenen. Ook een bijzonder woord van dank aan de vrijwilligers die het mogelijk maken dat door vele pupillen, junioren en senioren gevoetbald kan worden en alles wat daar bij komt kijken.

Geniet nog van een hapje en een drankje en voor straks wel thuis!
Dank voor uw aandacht.