Geslaagde tweede bijeenkomst “Naar een veiliger en leuker sportklimaat”.

Afgelopen maandagavond heeft de tweede bijeenkomst “Naar een veiliger en leuker sportklimaat” plaatsgevonden. Ondanks de wat lage opkomst hebben we een zeer geslaagde en leuke bijeenkomst gehad met ook weer nieuwe gezichten. Aan de hand van de in de eerste bijeenkomst verzamelde punten hebben we goede discussies gevoerd en de punten geprioriteerd.

Werkgroep kick-off:
Uit de groep aanwezige is een werkgroepje van ouders gevormd die aan de slag gaan met het onderwerp “Kick-off”. Een kick-off voor trainers/leiders aan het begin van het seizoen, maar zeker ook voor spelers en ouders. Dit om aan het begin van het seizoen er met elkaar bij stil te staan waar we als VV Moordrecht voor staan en welke afspraken bij horen. In deze “kick-off afspraken” komen veel van de in de eerste bijeenkomst verzamelde punten terug. Vanaf seizoen 2018-2019 zal er gestart worden met deze kick-off’s.

Themabijeenkomsten:
In de komende periode zullen er in overleg met stichting Halt vijf themabijeenkomsten worden georganiseerd, waarin gesproken gaat worden met de verschillende doelgroepen binnen onze verenigingen. Deze groepen zijn: ① ouders/verzorgers ② jeugdspelers vanaf O13 ③ seniorenspelers ④ leiders/trainers en ⑤ scheidsrechters. Hierbij zal ingezet worden op pedagogische vaardigheden, sportief gedrag en sportief coachen en wat hierbij allemaal komt kijken. De themabijeenkomsten zullen ca. 45 minuten duren. De data wordt binnenkort bekend gemaakt. Per groep zijn 15 – 20 deelnemers gewenst. Wil je je alvast opgeven voor één van de bijeenkomsten? Stuur dan een berichtje naar louis.voetbal@kpnmail.nl of stuur een sms-jes of appje naar 06-20561099.

Enquête:
Binnenkort zal je een mailbericht ontvangen met het verzoek een enquête in te vullen.
Deze is ook weer per doelgroep ingericht. Deze enquête duurt slechts 5 minuten. Hoe meer leden, ouders/verzorger, trainers/leiders etc. deze enquête invullen, hoe beter beeld er ontstaat van waar we als VVM anno 2018 staan.

Zoals je leest worden er samen met de leden, ouders/verzorgers goede stappen gezet waar ik trots op ben. Draag jij ook je steentje bij? Neem deel aan de themabijeenkomsten en vul de enquête in.

“Met elkaar & Voor elkaar” naar een veilig en leuk sportklimaat!

Louis van Loon
Voorzitter