Status kunstgrasveld

Recent heeft het bestuur van VVM een keuringsrapport van het kunstgrasveld ontvangen welke in opdracht van de gemeente Zuidplas is gemaakt. De conclusie van het keuringsrapport is dat het veld, met het juiste onderhoud nog 3 jaar mee kan. Wij hebben dit rapport voorgelegd aan de KNVB en nu blijkt dat het rapport is opgesteld door een bureau welke geen erkend keuringsinstituut is en geaccrediteerd door NOC*NSF/KNVB. Daarom kan de KNVB geen uitspraken doen over het rapport en de status van het veld. We hebben de gemeente Zuidplas inmiddels verzocht er voor te zorgen dat er een erkend keuringsinstituut opnieuw een keuring wordt uitgevoerd. Zodra er meer bekend is zal het bestuur de leden daar verder over informeren.