Enquête voor een “Veiliger en leuker sportklimaat” binnen VV Moordrecht.

Zoals je weet is VV Moordrecht in samenwerking met de KNVB en Halt-sportveiligheid bezig met de uitvoering van het project ‘Veiliger en leuker sportklimaat’. Voor ons als vereniging een erg belangrijk project! De uitkomsten van dit project  geven ons als vereniging namelijk de handvatten om gericht en met elkaar verder te bouwen. Want iedereen moet zijn of haar favoriete sport onbezorgd kunnen beoefenen in een omgeving waarin ieder zich prettig kan en mag voelen en zichzelf kan zijn.

Het project is inmiddels behoorlijk op stoom. Er is een scan uitgevoerd op de huidige stand van zaken, er is een schouw geweest op een wedstrijddag waarin het reilen en zeilen is bekeken en er wordt de komende weken tijdens de themabijeenkomsten gesproken met vertegenwoordigers van de verschillende leeftijdscategorieën, ouders/verzorgers, trainersleiders en scheidsrechters.

Om het beeld van de ervaringen en het gevoel van de leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers verder compleet te krijgen willen we u / jullie verzoeken een anonieme enquête in te vullen. Het invullen kost maximaal vijf minuten, maar het helpt de projectgroep enorm om het beeld verder aan te scherpen! Een beeld wat noodzakelijk is voor de werkgroep om de juiste vervolgacties te kunnen vaststellen. Voor het bestuur is deze enquête verder erg belangrijk om een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder de leden en wat we belangrijk vinden met elkaar!

Wij willen iedereen dan ook nadrukkelijk verzoeken om via onderstaande link de anonieme enquête voor 26 maart 2018 in te vullen. Voor ouders/verzorgers van jeugdleden geldt daarbij dat we graag hun mening willen horen, maar dat ze ook onze jeugdleden stimuleren deze vragenlijst in te vullen.

De enquête is per doelgroep via een van de onderstaande links te benaderen:
Vergeet niet als eerste de naam van onze vereniging te selecteren.

Link voor jeugdspelers
https://fd7.formdesk.com/halt/VSK-jeugd

Link voor senioren
https://fd7.formdesk.com/halt/VSK-seniorspelers

Link voor ouders/verzorgers
https://fd7.formdesk.com/halt/VSK-ouders

Link voor vrijwilligers
https://fd7.formdesk.com/halt/VSK-vrijwilligers

Mochten er naar aanleiding van deze enquête nog vragen zijn, schiet dan een van de bestuursleden of mij persoonlijk aan. We zijn ervoor!!
Alvast bedankt voor de medewerking!

Met elkaar & Voor elkaar!

Namens het bestuur,
Louis van Loon
Voorzitter