We fietsen het seizoen uit…

Het seizoen zit er bijna op. De maanden voor de zomer zijn altijd druk en soms een beetje rommelig. Er moet nog van alles gebeuren, de agenda staat bol van activiteiten en daarnaast moet er nog ‘gewoon’ gevoetbald worden. We hebben dit seizoen moeten wennen aan het nieuwe wedstrijdschema van de competitie, waardoor we langer hebben door gevoetbald.

Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn de trainers en coördinatoren in afronding van de teams. We willen iedereen zo goed als mogelijk een passende plek geven in een van de teams. En daarbij zullen soms lastige keuzes moeten worden gemaakt.
Dit is voor de trainers en coördinatoren ook geen eenvoudige klus. Heb je toch een vraag, stel die dan aan de coördinator en blijf er niet mee lopen of over klagen tegen anderen, want dat helpt niet. Ik hoop dat iedereen uiteindelijk tevreden en blij is met zijn of haar team.

Ik kijk terug op een geslaagd jaar met mooie successen op zowel het sportieve vlak als stappen die we met elkaar binnen de vereniging hebben gemaakt.

Het selectie team is voor het eerst sinds het bestaan van de vereniging uitgekomen in de zaterdagcompetitie. Helaas was de start niet heel erg positief. Maar onder leiding van de nieuwe trainer Dennis de Jong is het voetbalplezier onder de spelers weer toegenomen, de trainingsopkomst en intensiteit verbetert en is het team beter op elkaar ingespeeld geraakt. Een aantal nieuwe spelers van binnen de vereniging, maar ook spelers die terugkeren, sluiten zich na de zomerstop aan bij de selectie. Door de positieve ontwikkelingen van het laatste half jaar, gaan we vol vertrouwen starten aan het nieuwe seizoen.

Het afgelopen seizoen zijn op zondag de dames van VVM VR1 gestart met competitievoetbal. Er is duidelijk een stijgende lijn te zien. Helaas heeft ons MO17 team niet het einde van de competitie gehaald. Een aantal meiden zijn aangesloten bij VR1. Daarnaast zijn er nog meer dames die aangegeven hebben (weer) te gaan voetballen. Komend seizoen gaat VR1 wederom deelnemen aan de zondag competitie en zullen er waarschijnlijk 2 teams deelnemen aan een 7×7 competitie op vrijdag avond. Een positieve ontwikkeling waar ik trots op ben!

Bij de jeugd zijn de JO15-2 en JO17-3 kampioen geworden. Zondag 2 is in de competitie kampioen geworden en pakte ook nog de dubbel door de bekercompetitie te winnen. Jongens en mannen, van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten!

Voor meer structuur en begeleiding in de jeugd hebben we technisch jeugdcoördinator Ger Mulder aangenomen. Ger zal na de zomerstop zich gaan inleven in de vereniging. Naar mate het nieuwe seizoen vordert zal Ger samen met de trainers en coördinatoren stappen gaan zetten in de verbetering van onze jeugdopleiding.

We zijn het afgelopen jaar met elkaar aan de slag gegaan met het thema Veiliger en Leuker Sportklimaat. Vele spelers, ouders en vrijwilligers hebben meegedaan en meegedacht tijdens de diverse bijeenkomsten. Hiervoor nogmaals mijn dank! Hierdoor is het iets van ons allemaal geworden.
Onlangs heeft het bestuur de conclusie van de bijeenkomsten en de online enquête ontvangen en toegelicht gekregen van de begeleiders vanuit de KNVB.
Over het algemeen doen we het als vereniging best goed. Maar uit de online enquête kwamen ook punten naar voren waar ik van geschrokken ben. Op punten als aanspreekcultuur, het veilig voelen binnen je team of op de club en pestgedrag scoren we onvoldoende en hebben wij met elkaar stappen te zetten! Hier gaan we dan ook mee aan de slag. Tijdens de eerder genoemde bijeenkomsten hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers zich opgeworpen om dit op te pakken.
Dat heeft geleid tot een concreet voorstel om aan het begin van het nieuwe seizoen team kick-off’s te houden. Hier zullen teamafspraken worden gemaakt met de spelers en ouders. Zoals bijvoorbeeld, wat verwachten we van elkaar binnen het team, wat mag je van de club verwachten, wat verwacht de club van jou en hoe kunnen we sportief en met respect met elkaar omgaan? Ter voorbereiding hierop zal er ook een kick-off worden gehouden met alle leiders, trainers en coördinatoren zodat er één lijn binnen de vereniging wordt aangehouden.

Er is ook een mijlpaal behaald voor de verplaatsing van VV Moordrecht naar een nieuwe accommodatie. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 maart jl. heeft de raad unaniem ingestemd met het voorstel. En heeft het college van de raad de opdracht gekregen tot het sluiten van een intentieovereenkomst met de betrokken partijen voor de verplaatsing van VV Moordrecht naar locatie ’t Ambacht. Helaas is het nog niet tot het tekenen van de intentieovereenkomst gekomen. Er wordt achter de schermen hard aan gewerkt. We houden je op de hoogte.

Ook werden er leuke evenementen georganiseerd.
11 november hadden we de actie van Stichting Genesis Foundation voor KiKa. Een sponsorloop, benefietwedstrijd en lekker eten zorgde voor een mooie sfeer en een mooie opbrengst voor dit goede doel. Mooi dat wij als VVM daar ons steentje aan bij hebben kunnen dragen en is zeker voor herhaling vatbaar. Tijdens de kerstvakantie werd het PlayStation Fifa-toernooi en voor de jongste jeugd de bingo georganiseerd. Hier hebben weer veel jeugd leden met plezier aan deelgenomen. Eind maart, begin april hebben we voor de scholen uit Moordrecht en een school uit Stolwijk het schoolvoetbal georganiseerd. Wat waren dat weer leuke, sportieve en gezellige woensdagmiddagen!
Ook het Amelandkamp was dit jaar weer een groot succes. Over twee weekenden verdeeld heeft de jeugd van O13 t/m O17 genoten van een mooi kamp met leuke activiteiten. In de afsluitende maand juni hebben we dit jaar voor het eerst het Mixtoernooi gehouden. Dit was een zeer succesvolle gezellige en sportieve dag. Ook het Handen & Voeten toernooi was weer een zeer geslaagd voetbalfeest. Als laatste voetbalevenement is het afgelopen weekend traditie getrouw de Pupillennacht gehouden. 50 kinderen hebben met volle teugen genoten van het programma wat dit jaar weer met zorg door de organisatie is samengesteld.

Het allerlaatste evenement moet nog plaatsvinden… de Rabosponsorfietstocht op zaterdag 30 juni. Tijdens deze sponsorfietstocht kunnen we onze clubkas aanvullen door op de pedalen te gaan staan. De Rabobank is helaas als vaste sponsor gestopt. Dit financiële “gat” kunnen we met elkaar dicht fietsen. Dus pak op 30 juni je fiets, zet met het VVM peloton de “achtervolging” in en dicht met elkaar het gat. Fiets jij mee het seizoen uit…..? Ik reken op jullie kilometers voor VVM!

Tot slot wil ik mijn dank richten aan onze vrijwilligers. Zonder de inzet van vrijwilligers heeft een club zoals de onze geen bestaansrecht. Jullie hebben een zeer groot aandeel gehad in het slagen van het afgelopen seizoen. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie hulp.

Ik wens iedereen een mooie zomerperiode toe en hoop jullie weer te verwelkomen aan het begin van het nieuwe seizoen met voor iedereen nieuwe sportieve uitdagingen. Ook gaan we samen verder met het verbeteren van het sportklimaat bij VVM, want welke achtergrond je ook hebt, of je een jongen of meisje bent, dik of dun, een goede of minder goede voetballer bent; iedereen moet met plezier bij VVM zijn of haar favoriete sport voetbal kunnen beoefen. En daar gaan we “met elkaar & voor elkaar” aan werken!

Met sportieve groet,

Louis van Loon
Voorzitter