VV Moordrecht start met “Kadercoach traject”

We zijn blij en trots met de groep vrijwilligers die wij hebben voor het trainen en begeleiden van onze jeugdteams. Op de Kick-Off avond is duidelijk geworden dat er behoefte is aan begeleiding en scholing van trainers en leiders. Om hier gevolg aan te geven gaan we bij VVM begin 2019 starten met het “Kadercoach traject”, begeleid vanuit de KNVB.

Het kadercoach traject is niet een cursus maar een verenigingstraject. Het is een verenigingstraject waarin bepaalde doelstellingen worden gevraagd, die gericht zijn op kaderbeleid en samengaat met de cursus voor beginnend kader (pupillen en junioren trainers/leiders). Niet alleen het opleiden van trainers en leiders komt aan bod, maar ook hoe wij als vereniging het begeleiden en opleiden van trainers/leiders kunnen organiseren en borgen voor de toekomst. Door als vereniging hiermee aan de slag te gaan wordt het voor het vrijwillig kader nog leuker  om actief een bijdrage te (blijven) leveren aan het verder ontwikkelen van het voetballen binnen onze vereniging.

De doelstellingen van de jeugdafdeling zijn:

  • Het aanbieden van voetbal in iedere leeftijdscategorie op het niveau van de spelers;
  • Het opleiden en structureel begeleiden van trainers en leiders;
  • De voetballende jeugd een goede voetbalopleiding bieden door alle spelers, van alle niveaus, maximale ontwikkelingskansen te geven;
  • Een ontwikkelingslijn trachten te creëren, waarbij de doorstroming naar de senioren zonder problemen verloopt;
  • Een sfeer te realiseren, waardoor jeugdleden zich gewaardeerd en betrokken blijven voelen bij VV Moordrecht en daardoor actief blijven als speler, coach, scheidsrechter en/of bestuurslid.

Om deze doelstellingen te waarborgen starten we samen met de KNVB dit mooie traject. Niet alleen voor beginnend kader, maar ook voor de mensen die al wat langer een team trainen en/of begeleiden.

Opzet en inhoud van de cursus:

  • Bijeenkomst 1 [14-jan-2019] staat in het teken van wat is voetballen, opzet en inhoud cursus, zelfscan en 4 kwaliteiten van een trainer/coach;
  • Bijeenkomst 2 [28-jan-2019] staat in het teken van het coachen van de wedstrijd;
  • Bijeenkomst 3 [11-feb-2019] staat in het teken van het training geven (organisatie);
  • Bijeenkomst 4 [4-mrt-2019] staat in het teken van het training geven (organisatie en makkelijker of moeilijker maken);
  • Terugkombijeenkomst [1-apr-2019].

Als je alle vier de bijeenkomsten aanwezig bent en de cursus met goed gevolg afrond krijg je een certificaat/diploma van de KNVB op niveau 1.
Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. Wel vragen wij van de deelnemers om na het volgen van de cursus een functie als trainer en/of leider voor minimaal 1 jaar bij VV Moordrecht te gaan vervullen.

Met het traject voorzien we in de vraag en behoefte van onze trainers/leiders. Vanzelfsprekend vragen wij alle jeugdtrainers en leiders om aan het “Kadercoach traject” deel te nemen. Op de avonden van de bijeenkomsten zullen geen trainingen plaatsvinden zodat alle trainers kunnen deelnemen. Het traject is laagdrempelig en dus voor iedereen toegankelijk.

Binnenkort zal er meer informatie over de wijze van aanmelden plaatsvinden. Tevens zal er vanuit VV Moordrecht, vooraf aan het traject, in december nog een start/informatiebijeenkomst voor trainers, leiders, coördinatoren en overige geïnteresseerden plaatsvinden. Deze bijeenkomst is het vervolg op de Kick-Off bijeenkomst van 27 augustus jl.

Ben je naar aanleiding van dit bericht geïnteresseerd geraakt, noteer dan alvast de data van de bijeenkomsten in je agenda!

Met elkaar & voor elkaar!
Het bestuur en de jeugdafdeling.

(Bron foto: KNVB)