Samen komen we verder!

Het aftellen is begonnen. De kerstdagen met kort daarop de jaarwisseling. Een moment van bezinning, om terug te blikken en om vooruit te kijken.
Hoe ging het bij VV Moordrecht in het afgelopen jaar? 2018 was voor onze vereniging een mooi jaar. Een jaar waar veranderingen zijn ingezet en vorm gaan krijgen. Zoals onder andere het verbeteren van de structuur en opleiding van onze jeugd, het hebben en houden van een fijne en veilige sfeer en het zetten van de eerste handtekening voor onze nieuwe voetbalaccommodatie. Stuk voor stuk belangrijke en mooie stappen voor een mooie toekomst voor onze mooie vereniging.

VV Moordrecht is meer dan een voetbalclub. Als vereniging zijn we een afspiegeling van de samenleving, met daarbij al zijn uitdagingen en mooie kanten. Wij willen als vereniging een stukje van die samenleving zijn en daar aan bijdragen. We bieden ruimte aan iedereen die wil en kan voetballen. We zijn er voor mannen en vrouwen, jongens en meisjes, talentvol en recreatief, jong en oud, wat je geaardheid of achtergrond ook is. Kortom een samenleving in het klein. VV Moordrecht is er voor de sport maar ook voor de sociale contacten. De samenleving is aan het verharden. Daarom is het goed om met elkaar de hobby en passie voor voetbal te delen. Te verenigen op een fijne plek waar we elkaar ontmoeten voor sport, ontspanningen en gezelligheid, voor een lach en een traan.

Zo hoort het te zijn. Maar ik moet constateren dat we daar met elkaar nog veel in te verbeteren hebben. Zo mis ik betrokkenheid van ouders/verzorgers, betrokkenheid van seniorenspelers, saamhorigheid en samenwerking binnen en tussen teams en de wil om het met elkaar & voor elkaar te doen.
Ondanks dat het beter moet, zijn we als vereniging goed bezig. En daar gaan we mee door. We gaan ons opmaken voor een verhuizing naar een nieuwe accommodatie, gaan verder met het verbeteren van de structuur en opleiding van onze jeugd. En we zijn gestart met de organisatie van ons 100 jarig bestaan in 2020.
Dit zijn mooi uitdagingen waar ik energie van krijg. Ik hoop u/jij ook!
Want alleen samen kunnen we deze uitdagingen verwezenlijken. Dit voor een mooie toekomst van onze mooie vereniging. Een vereniging waar we trots op mogen zijn.

Ik wil iedereen bedanken die zich in 2018 voor ons VV Moordrecht hebben ingezet.

Ik wens alle VVM-ers, ouders/verzorgers, vrijwilligers, supporters en sponsoren, een gezellig en mooi kerstfeest toe.
En nodig u/jullie graag uit voor de nieuwjaarsreceptie op 5 januari waar we met elkaar het glas heffen op het nieuwe jaar.

Wees in 2019 lief voor elkaar, kijk naar elkaar om, met elkaar en voor elkaar!
Want samen komen we verder.

Op naar een mooi en doeltreffend 2019!

Namens het bestuur,
Voorzitter Louis van Loon