Meer betrokkenheid en meer saamhorigheid!

Voor wie niet op de nieuwjaarsreceptie aanwezig kon zijn, of later binnen kwam, hier de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter.

Beste leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en businessclub leden.
Namens het bestuur van VV Moordrecht wil ik iedereen een gezond en gelukkig 2019 wensen.

Het is een traditie om tijdens de nieuwjaarsreceptie terug te kijken naar het afgelopen jaar en voor uit te kijken. Ik zal het niet te lang maken…

Hoe ging het bij VV Moordrecht in het afgelopen jaar?
2018 was voor onze vereniging een mooi jaar. Een jaar waar veranderingen zijn ingezet en hebben vorm gekregen. Zoals onder andere de start van het verbeteren van de structuur en opleiding van onze jeugd,  we hebben met elkaar gewerkt aan een veiliger en leuker sportklimaat en het zetten van de eerste handtekening voor onze nieuwe voetbalaccommodatie. Stuk voor stuk belangrijke en mooie stappen voor een mooie toekomst voor onze vereniging.

In 2019 gaan we hier mee door. We gaan ons opmaken voor een verhuizing naar de nieuwe accommodatie. We gaan verder met het verbeteren van de structuur en opleiding van onze jeugd.
En we zijn gestart met de organisatie van ons 100 jarig bestaan in 2020.

Mijn wens voor 2019 voor VV Moordrecht is, meer betrokkenheid en meer saamhorigheid!
Dit mis ik bij onze vereniging.
Want samen komen we verder.
Samen kunnen we onze doelen bereiken.
En samen is het veel leuker.
Dus mijn wens is dat we met elkaar de vele reguliere taken oppakken. Met elkaar de voorbereiding oppakken voor de verhuizing naar de nieuwe accommodatie. En met elkaar verder met het verbeteren van de jeugdopleiding. En met elkaar een mooi feest voorbereiden voor ons 100 jarig bestaan in 2020.

We zijn een vereniging uit de kunst, met een geweldig scrabbleveld…
Een scrabbleveld aan uitdagingen voor een mooie toekomst van onze vereniging.
Doe jij mee?

Een aantal ouders/leden hebben zich al gemeld, maar we zijn nog opzoek naar ouders/leden die deel willen nemen aan de commissie 100 jarig bestaan en de bouwcommissie voor de nieuwe accommodatie. Heb je interesse, meld je dan bij één van de bestuursleden.

Ik wil afsluiten met het bedanken van de sponsoren en businessclub leden. Hopelijk kunnen wij ook de komende jaren weer op uw bijdrage rekenen. Ook een bijzonder woord van dank aan de vrijwilligers die het mogelijk maken dat door vele pupillen, junioren en senioren gevoetbald kan worden en alles wat daar bij komt kijken.

Geniet nog van een hapje een drankje en de muziek.
Op naar een sportief en doeltreffend 2019!

Bedankt voor jullie aandacht.

Louis van Loon
Voorzitter