VVM FAMILIE DAG 2019 voor O8 t/m O19

Aan de leden en ouders van onze O8 – O19.
Op 22 juni 2019 wil VV Moordrecht ter afsluiting van het voetbalseizoen een familiedag organiseren.Ouders en jeugd vanaf O8 t/m O19 zijn op deze dag meer dan welkom. De insteek is dat ouders ook de hele dag op het complex vertoeven en deelnemen aan de diverse activiteiten. Traditioneel organiseren wij een overnachting, de Pupillennacht, op ons sportcomplex voor de jeugd O8 t/m O11. Zij blijven uiteraard onder toezicht in tenten op het sportcomplex slapen.

Wat gaan we deze dag doen? Voetballen, bubblesoccer, stormbaan, zwemmen en andere spelvormen. Tevens zijn er diverse hapjes van verschillende keukens te verkrijgen. Kortom een leuk
intensief festijn voor onze jeugd.

Wij verwachten de deelnemende jeugd op zaterdag om uiterlijk 12.45 uur in de kantine. Vervolgens kunnen de slaapspullen in de kleedkamers worden neergezet. Zorg ervoor dat alles goed gelabeld is en dat uw kind goed gegeten heeft. We beginnen die dag direct met het programma. De kinderen slapen in een tent. Wilt u voor een luchtbed en slaapzak zorgen? Laat uw kind geen overbodige bezittingen meenemen zoals geld, radio, smartphone en etenswaren.

Wij zullen proberen een zo rustig mogelijke nachtrust te creëren voor uw kind. Als uw kind door omstandigheden de nacht thuis wilt doorbrengen dan kan dat uiteraard ook. U kunt uw kind de volgende ochtend weer om 08.00 uur naar de club brengen. De afsluiting vindt plaats om ca. 11.00 uur.

Wij zijn als club afhankelijk van uw hulp. Zonder uw inzet als ouder wordt het voor ons als organisatie erg lastig om alles in goede banen te leiden. Wij hopen dus dat u als ouder mede uw kind van dienst zult zijn!

Een rooster zal in de week voor de VVM familiedag voor de diverse ouder activiteiten op onze welbekende website geplaatst worden!

Verder vragen wij nog uw aandacht voor het volgende. Het organiseren van de VVM familiedag kost geld. Wij vragen u daarom om een kleine bijdrage en dit kunt u geheel vrijblijvend voldoen. Als indicatie kunnen wij u laten weten dat de kosten per kind ongeveer € 7,50 zijn. U kunt dit, of een ander bedrag op de dag aan de organisatie afgeven of storten op de bankrekening van de jeugd van
VV Moordrecht. NL93INGB0000153837 ten name van VVM Familiedag. Wij danken u alvast hartelijk voor uw gulle bijdrage!

Wilt u het onderstaande strookje zo spoedig mogelijk ingevuld inleveren bij de leiders/trainers van uw team?
(klik op de afbeelding om het strookje te downloaden)
Inleveren per e-mail is ook mogelijk: info@vvmoordecht.nl o.v.v. VVM familiedag 2019
Uiterste inleverdatum is 1 juni 2019
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de evenementen commissie.