Interview met Eric Buser

Kennismaken met Eric Buser, trainer JO15-1 seizoen 2019-2020.

Wie?
Eric Buser. Wonend te Gouda, getrouwd en vader van 2 dochters van 18 en 16 jaar.

Welke leeftijdscategorie ga je trainen, en wat is er leuk/de uitdaging aan deze leeftijdscategorie?
De JO15-1. En de uitdaging is om de spelersgroep bij te brengen dat deze leeftijd het startsein is voor het verdere verloop van de voetbalcarrière om zo hoog als mogelijk binnen de eigen vereniging of elders te kunnen en willen spelen. De (verdere) ontwikkeling op tactisch en mentaal gebied gaat een rol spelen die wezenlijk groter is dan voetbaltalent alleen.

Wat heb je hiervoor gedaan als trainer/wat zijn je ervaringen?
Ik ben al ruim 25 jaar trainer van voornamelijk jeugdelftallen bij diverse verenigingen in de Goudse regio. Maar heb ook dames en heren senioren getraind. Mijn ervaringen zijn overwegend positief, anders houd je het denk ik niet zo lang vol om 3 keer in de week een groep van individuelen proberen te laten functioneren als een team met alle ups en downs die zich tijdens een seizoen voordoen.

Wat heeft je doen besluiten om voor VV Moordrecht te kiezen?
Hier is geen speciale reden voor. Afgezien van het feit dat ik niet al te ver van Gouda een team wil trainen. En dan is Moordrecht lekker in de buurt. Ik zag dat er trainers voor jeugdteams werden gezocht. Ik heb gesolliciteerd en tijdens het gesprek was er van beide kanten een dusdanige klik waarna we contractueel nader tot elkaar zijn gekomen.

Selectietrainers bij VV Moordrecht krijgen ook de taak om de trainers in de lagere teams te helpen en te coachen bij het geven van trainingen. Wat vind je daarvan en hoe zie je dat voor je?
Dat is een goede zaak omdat de trainers van de lagere teams vaak goedwillende vrijwilligers en/of ouders zijn die met hun volledige inzet en alle juiste bedoelingen zo goed en kwaad als mogelijk een team trainen. Maar die wellicht graag gebruik willen maken van de oefenstof van ervaren/gediplomeerde trainers. Die dan ook nog aan kunnen geven wanneer en hoe te coachen tijdens trainingen. Zij zijn dan ook van harte welkom om bij tijd en gelegenheid tijdens mijn trainingen als een soort stage meelopen, waarbij ze de gelegenheid krijgen om delen van de training zelfstandig voor de groep te staan. Hierna kunnen we bespreken hoe de beleving is geweest en of dit wellicht naar meer smaakt om een cursus te gaan volgen, zodat de vereniging en de leden hier weer van kan profiteren.

Wanneer we dan ook als trainersgroep per leeftijdscategorie regelmatig bij elkaar komen en bespreken hoe e.e.a. gaat, waar men tegen aan loopt en hoe indien nodig, dingen te veranderen die het plezier voor iedereen positief beïnvloeden, dan zetten we gedurende het seizoen kleine stapjes vooruit, wat na verloop van tijd zijn vruchten zal afwerpen.

Wat mijzelf betreft zal ik proberen delen van trainingen en wedstrijden van de JO15 teams zoveel als mogelijk te bekijken. Waarbij ook de hogere JO13 teams voor de doorgroei van onderaf, met het oog op het daarop volgende seizoen, zeker na de winterstop belangrijk zijn.

Wat zijn je verwachtingen/ambities bij VVM?
Bij elke (kleinere) vereniging zal je het zoveel als mogelijk met elkaar moeten doen. Waarbij het plezier en functioneren van de spelers voorop staat, gerelateerd aan het niveau waar de vereniging op speelt, hebben de spelers  het naar de zin, dan is het voor mij als trainer ook lekker werken.
Ik voel me bij de JO15 groep op mijn plaats en heb niet direct de behoefte om een andere leeftijdscategorie te trainen. Ik ben flexibele als het voor de vereniging beter is dat er links of rechts met trainers geschoven moet worden om de boel nog beter te laten functioneren.
Met de aanstaande verhuizing naar een nieuw complex in het vooruitzicht, denk ik dat VVM een goede toekomst tegemoet gaat, waar ik graag een bijdrage aan wil leveren.

Als leden/ouders vragen hebben, hoe kunnen ze jou daarvoor het beste benaderen?
Ik hoop dat alle ouders elke week, zeker bij de thuiswedstrijden, hun kinderen aan komen moedigen en dan ook kunnen zien hoe ik met de spelers omga. Ik hoop uiteraard dat men geen reden heeft tot klagen, echter indien ze om wat voor reden dan ook toch graag met mij in gesprek willen, dan ben ik na de wedstrijd of training altijd beschikbaar.