Verklaring Omtrent Gedrag voor trainers en leiders

Het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (afgekort VOG) wordt door het bestuur verplicht gesteld voor alle trainers en (bege)leiders van onze voetballende jeugdleden. Degenen die daarvoor in aanmerking komen krijgen binnenkort hierover een bericht in hun mailbox.

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. De VOG-regeling geldt voor iedereen die vrijwilligerswerk doet met kinderen/minderjarigen, tot de leeftijd van 18 jaar.

De VOG-regeling is wenselijk, omdat het bijdraagt aan een veilig sportklimaat voor onze voetballende jeugdleden.

E-mailbericht
Voor de mensen die in aanmerking komen voor het aanvragen van een VOG, zal de vereniging de aanvraagprocedure starten.
Als wij niet over de juiste gegevens beschikken, ontvangen de desbetreffende mensen een e-mail waarin gevraagd wordt een aantal gegevens aan te leveren.

Zodra dit is gebeurd ontvangt u een e- mail van het ministerie van Veiligheid en Justitie de aanvraag verder afhandelt. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de vrijwilliger op de mat. Door drukte bij het ministerie kan dit langer duren, tot ca. 4 weken.
Heeft u de VOG ontvangen? Lever deze dan zo snel als mogelijk in bij Louis van Loon (Land voor Water 31).

Het staat in elk geval al vast dat er voor u geen kosten aan zijn verbonden, omdat de aanvraag door de vereniging is/wordt opgestart.

Veilig sporten
Voor de duidelijkheid: in Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk waarbij zij omgaan met kinderen. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar natuurlijk moeten al die kinderen wel veilig kunnen sporten en spelen, zonder het risico te lopen dat zij worden lastiggevallen door volwassenen met ongepaste bedoelingen, volwassenen die hun positie daarvoor misbruiken. Dát deze risico’s bestaan, helaas, blijkt uit de incidenten die met enige regelmaat aan het licht komen.

De VOG regeling helpt ook onze club om dit risico te verkleinen. Het is een instrument om ervoor te zorgen dat de zorg voor onze voetbaljeugd in vertrouwde handen is en blijft.

VOG is een landelijke regeling, vanuit het NOC*NSF, met medewerking van het ministerie van VWS en de nationale sportbonden, zoals de KNVB.

Veel gestelde vragen
Klik hier voor veelgestelde vragen over VOG.

Met elkaar & voor elkaar naar een veiliger sportklimaat!

Het bestuur.