Aankondiging pilot invulling vrijwilligerstaken.

Voetbalvereniging Moordrecht drijft op de inzet van vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan de vereniging dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage, hoe klein ook, wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen, dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger. Ook met het oog op de verhuizing naar de nieuwe en grotere accommodatie, en daarmee een te verwachten groei, is het van belang dat we als vereniging een robuust vrijwilligers kader hebben staan.

Op dit moment is het lastig om alle taken uit te voeren vanwege een tekort aan vrijwilligers. Hierdoor komt het bijvoorbeeld voor dat een wedstrijd niet door kan gaan door het ontbreken van een scheidsrechter, of is de commissiekamer en de bar/keuken onvoldoende bezet. We gaan vanaf het nieuwe seizoen daarom, in eerste instantie als een pilot, de taken beter verdelen en de opzet/structuur aanpassen. Zo vergroten we gelijktijdig de betrokkenheid van ouders en leden bij de vereniging. Iedereen doet mee en draagt bij aan onze sportieve en gezellige voetbalactiviteiten!

Maar hoe gaan we dat doen?
We betrekken alle spelers en ouders/verzorgers van de pupillen bij de vele vrijwilligerstaken door deze per team in te vullen. Een team wordt verantwoordelijk voor de invulling van een aantal taken op een ingeroosterde speeldag of activiteit. Hierdoor is het dus voor te stellen dat je als ouders/verzorgers uit een team samen de ochtend bar dienst draait of een commissiekamer dienst. Een ander voorbeeld is dat je als O17 speler samen met een teamgenoot een wedstrijd fluit. Niet samen tegelijk in het veld natuurlijk ;-), maar de een als ondersteuner en de ander als fluiter.
Je kunt als O15 speler samen met een teamgenoot op zaterdagmiddag een paar uurtjes patat en snacks gaat frituren in de keuken. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden. Per team zal er één aanspreekpunt voor de vrijwilligerstaken moeten zijn. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers coördinatoren die de diverse taken zal inroosteren.

Wat zijn de spelregels?
Je wordt enkele keren per seizoen ingeroosterd. Ongeveer 16 uurtjes verdeeld over een heel seizoen is voor iedereen te doen.
Spelers of ouders/verzorgers die al veel voor de vereniging doen, kunnen en mogen ook hierin mee draaien, maar zij zijn dit niet verplicht.
Als je voor een taak bent ingedeeld en je bent op het laatste moment verhindert of kom zonder afmelding niet opdagen, zal een andere speler/ouder jouw plek moeten invullen. Hiermee benadeel je wel je team en word je alsnog opnieuw voor een taak ingedeeld. Als je bij herhaling niet je taakverplichting uitvoert, ben je alsnog de vrijwilligersbijdrage van € 80,- verschuldigd. Echter hopen wij dat iedereen zijn steentje bijdraagt en dat dit niet zover zal komen.

Met deze aanpak van het vrijwilligerswerk verwachten wij dat op een leuke en gezellige wijze alle taken binnen de vereniging uitgevoerd gaan worden. Dat je met plezier de taken uitvoert en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan onze mooie club.

Tijdens de kick-off voor trainers/leiders zal dit inhoudelijk worden toegelicht zodat tijdens de teamkick-offs aan het begin van het seizoen, ook de spelers en ouders/verzorgers goed
worden geïnformeerd.

In de tweede helft van het nieuwe seizoen zal de pilot worden geëvalueerd, eventueel op punten worden aangepast en definitief worden ingevoerd.
En mocht je denken, zou het niet beter zus…. of beter zo… Kom dan gerust met je tips naar ons toe.
Samen maken we het nog beter en leuker.

Met elkaar & voor elkaar!

De vrijwilligerscommissie.
Simone de Bruijn, Tosca Brog en Richard Masset.