Herstelwerkzaamheden kunstgrasveld

Begin juni is het kunstgrasveld door KIWA isa Sport, een door KNVB en NOC*NSF geaccrediteerd onderzoeksbureau, gekeurd. Van deze keuring is een rapport opgesteld waaruit o.a. blijkt dat veel naden los liggen en los laten, wat een onveilige situatie oplevert. Ook blijkt uit het rapport dat de demping van het veld voldoet aan de daarvoor geldende normen.

Op basis van het rapport heeft de KNVB het kunstgrasveld afgekeurd. Totdat d.m.v. een nieuw rapport aan de KNVB is aangetoond dat het veld wel weer voldoet aan de gebruiksnorm, zal het veld door de KNVB niet worden ingedeeld voor beker en competitiewedstrijden.

Het bestuur heeft bij de gemeente Zuidplas, waar wij de velden van huren, haar zorgen geuit over het kunstgrasveld. En er op aangedrongen om het veld zo snel als mogelijk te laten herstellen en te laten herkeuren. Zodat wij bij aanvang van het nieuwe seizoen over een door de KNVB goedgekeurd kunstgrasveld beschikken.

UPDATE: in week 32 en/of 33 zullen de werkzaamheden aan het kunstgrasveld plaatsvinden. De herkeuring zal kort na de werkzaamheden plaatsvinden.

Het bestuur.