Zomerstop!

Beste VVM-ers,

Zomerstop…. even geen voetbal maar tijd voor wellicht andere hobby’s. En voor onze vrijwilligers ook even een periode van rust. Even geen verplichtingen voor de voetbal. Want dankzij deze groep zeer betrokken vrijwilligers kunnen wij onze activiteiten op ons kleine complex in goede banen leiden. Maar hebben we nog steeds de balans tussen onze sportieve ambities, veiligheid, gezondheid, onderling respect en privéleven? Beseffen we allemaal in voldoende mate, dat we elkaar allemaal hard nodig hebben om onze mooie vereniging in stand te houden? En waar mogelijk verder te versterken? Zo maar enkele vragen die spontaan bij me op kwamen toen ik zelf merkte dat ik ook wel blij was dat het seizoen er op zat.

Sportief kunnen we terug kijken op een mooi seizoen 2018-2019. Onze jeugdteams JO11-2 en JO17-2 zijn kampioen geworden. De JO15-1 heeft de KNVB-beker in de tweede klasse gewonnen. Voor het eerst in de geschiedenis van VVM dat een jeugdteam de beker heeft gewonnen. Zondag 2 is ongeslagen kampioen geworden en Zaterdag 1 heeft een mooi seizoen achter de rug met mooie overwinningen tegen top 3 ploegen. Ook wordt de aansluiting van de O19 jeugd met de seniorenteams steeds beter.

Als vereniging kunnen we hiermee alleen maar heel erg blij zijn! Als voorzitter kan ik alleen maar erg trots zijn op het kader, dat dit alles heeft begeleid. Diep respect voor de mannen en vrouwen, die twee of drie keer per week de nodige vrije uurtjes inruilen voor een teamprestatie met al dan niet jeugdige voetballers. Ik hoop, maar ben er van overtuigd, dat dit door de voetballers en ouders/verzorgers heel erg wordt gewaardeerd.

Om de last zo eerlijk mogelijk te verdelen gaan we komend seizoen, als pilot, het vrijwilligers werk iets anders organiseren. Om alle taken binnen de vereniging goed bemenst te krijgen, denk hierbij aan commissiekamerdienst, bar-/keukendienst, fluiten, schoonmaken, etc., gaan we de taken per team verdelen. Bij de jongere jeugd zullen de ouders deze taken invullen en bij de oudere jeugd, de spelers zelf. Hiermee hopen we vanuit de “team gedachte” dat het leuker is met elkaar de taken in te vullen en om zo meer betrokken te zijn bij de vereniging. (lees hier meer voor uitleg over de pilot)

Aan het begin van het afgelopen seizoen hebben we het traject “Veiliger en leuker sportklimaat” afgerond door 3 borden met onze huisregels te onthullen. Het betekent niet dat daarmee dit onderwerp van de agenda is. We zullen met elkaar de huisregels moeten blijven naleven en respecteren. Thuis, maar ook bij uitwedstrijden. Tijdens de ALV van december 2017 is door de ledenvergadering besloten dat het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (afgekort VOG) verplicht gesteld wordt voor alle trainers en (bege)leiders van onze voetballende jeugdleden. Met ingang van het nieuwe seizoen wordt de VOG-regeling daadwerkelijk ingevoerd. Het draagt bij aan een veilig sportklimaat voor onze voetballende jeugdleden. (lees hier meer over de VOG)

Allemaal zaken, die niet direct met het voetbalspelletje te maken hebben, maar wel zaken, die wij van groot belang achten bij het goed en veilig kunnen sporten bij VVM.

Overigens merk ik regelmatig dat er ouders/verzorgers en spelers niet altijd op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes van wat er binnen de vereniging speelt. De laatste informatie is altijd op onze  website te vinden. Dus kijk regelmatig op onze site, zodat je altijd op de hoogte bent!

Wat verwachten we verder nog meer van het komende voetbalseizoen 2019-2020?
Het is het seizoen waarin VV Moordrecht 100 kaarsjes mag uitblazen. Op 1 mei 2020 om precies te zijn. En dit zal zeker niet ongemerkt aan jullie voorbij gaan. Want de jubileumcommissie is druk met het organiseren van een mooie feestweek. Hierover hoort u gaande het seizoen meer.

We zijn druk in overleg met de gemeente over de nieuwe locatie van ons sportpark. Het is de planning dat dit najaar het bestemmingsplan in procedure gaat. Vervolgens, bij een voorspoedige bestemmingsplanprocedure, kan begin 2020 de nieuwe locatie “voorbelast” gaan worden met een berg zand. Dit is nodig om de bodem geschikt te maken voor de aanleg van de nieuwe velden. Inmiddels is onze bouwcommissie gestart met de eerste verkenningen en inventarisaties voor ons nieuwe clubhuis. Hierbij zullen ook de leden en vrijwilligers betrokken gaan worden. Het moet tenslotte een clubhuis worden voor ons allemaal. Ook hiervan houden wij u op de hoogte.

We gaan komend seizoen verder op de ingeslagen weg om de structuur en opleiding van onze jeugd te verbeteren. Dit doen we vooral om onze jeugd meer plezier en uitdaging te bieden in hun favoriete sport voetbal, op haar of zijn eigen niveau. Ook het opleiden van ons jeugdkader (trainers/leiders) zal worden gecontinueerd en verder worden vormgegeven.

In mijn overtuiging is voetbal een teamsport. Niet alleen op het veld, maar dat geldt ook voor het kader daarbuiten. Voor een goed team zijn voldoende mensen nodig en het liefst mensen die elkaar aanvullen. Een goed voetbalteam heeft ook geen 10 keepers en 1 spits… Het blijft daarom belangrijk om ieders bijdrage te waarderen en te respecteren en niet te zeer te focussen op de verschillen en wellicht fouten die worden gemaakt. Kortom….help elkaar, op het veld en ook daarbuiten. Met elkaar & voor elkaar!!

Tot slot: in augustus brandt het nieuwe seizoen weer los. Een ieder zal weer fanatiek aan een mooi, leuk en hopelijk een sportief geslaagd seizoen willen beginnen. Ik hoop u op dat moment weer veel op Het Lage te zien. Ik wens u een mooie zomer, plezier en veel gezondheid toe.

Met sportieve groeten,

Louis van Loon
voorzitter