Voorlopige teamindelingen

Beste spelers, ouders, trainers en leiders,

Het seizoen nadert zijn einde en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Dat gebeurt veelal op de achtergrond, met dank aan al onze vrijwilligers die daar een rol in spelen. Ook de komende tijd gaan die voorbereidingen gewoon door. Er is deze keer gekozen voor een andere aanpak dan iedereen gewend is. Hieronder vinden jullie relevante informatie over de trainingen tot het einde van het seizoen, het indelingsproces, de ‘kick-off’ en de startdatum van het nieuwe seizoen.

Indelingsproces
De afgelopen periode zijn er veel gesprekken geweest met trainers, leiders, coördinatoren en de technisch jeugd coördinator. Er is getracht een zo goed en eerlijk mogelijk oordeel te vormen over de jeugdleden per leeftijdsgroep voor de voorlopige indeling van de teams. Deze voorlopige teams worden nu bekend gemaakt. In deze fase ligt de nadruk op ‘voorlopig’ omdat er zeker nog veranderingen mogelijk zijn. Zo kunnen de trainers de maand juni (tot uiterlijk 22 juni) gebruiken om op de bestaande trainingstijden te gaan oefenen met de nieuwe teams. Vanaf augustus zullen de teams gaan trainen in de voorlopige samenstellingen onder leiding van de nieuwe trainers en leiders. Zij gaan kijken naar inzet en niveau en adviseren vervolgens de selectietrainers, leeftijdcoördinator en technisch jeugdcoördinator zodat zij de definitieve indeling kunnen vaststellen.
Zo hebben we het ook vastgelegd in ons beleid. In een enkele leeftijdsgroep zullen selectietrainers al direct aan de slag gaan met een voorlopige selectie.

De groepen die dit betreft zullen hierover rechtstreeks geïnformeerd worden. Voor de teams die niet benaderd worden door de nieuwe trainers starten met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de hierbij kenbaar gemaakte “voorlopige”  teamindelingen. Er kunnen dus na de voorbereiding nog verschuivingen plaatsvinden binnen deze teams.

De volgende leeftijdgroepen starten hun voorbereidingen op onderstaande wijze:

 • O19 trainer Clint Broer zal in juni een tweetal trainingen en een wedstrijd begeleiden. Hij zal de jongens zelf uitnodigen.
 • O17 De jongens van de voorlopige JO17-1 zijn uitgenodigd voor trainingen op maandag 17 juni (18.30 uur aanwezig) en woensdag 19 juni (19.00 uur aanwezig). Voor de overige JO17-teams  start de voorbereiding met de voorlopige groep in augustus.
 • O15 Eric Buser start met de voorbereiding met de voorlopige groep in augustus.
 • O13 Johan Hofman zal in juni gesprekken hebben met de kinderen (en zal gaan trainen in juni). Uitnodigingen volgen komende week.
 • O11 is reeds begonnen met trainingen.

Heb je een vraag, stuur dan een e-mail met je vraag naar info@vvmoordrecht.nl.

Kick-off
Ook dit jaar is er weer een kick-off voor leiders en trainers. We doen dit nog voor de zomervakantie in de eerste week van juli zodat alle relevante informatie voor komend seizoen ruim op tijd is gedeeld met elkaar. Ook bespreken we de geleerde lessen van dit seizoen, delen we dilemma’s en maken we afspraken met elkaar. Uiteraard komt er separaat nog een uitnodiging.

Definitieve indeling
Zoals hierboven aangegeven starten we de bekerrondes aan het begin van seizoen 19/20 met de voorlopig ingedeelde teams. Uiterlijk direct na de bekerrondes (zie data hieronder) worden de definitieve teams vastgesteld en bekend gemaakt via de website van VVM.

Belangrijke data

 • 3-24 juni                   trainingen in nieuwe (leeftijds)samenstelling
 • begin juli                   kick-off voor leiders en trainers
 • 24 juni                       sluiting velden
 • juli                              bekendmaking nieuwe trainingstijden
 • 31 augustus              1e bekerronde
 • 7 september             2e bekerronde
 • 14 september           3e bekerronde
 • 21 september           1e competitieronde

Trainers/leiders gezocht
Onze enthousiaste groep trainers en leiders is groot. Maar we zijn altijd op zoek naar nog meer bereidwillige ouders en andere belangstellenden die hun steentje willen bijdragen zodat alle teams voldoende bemenst zijn. Voetbal-, trainingservaring of zelfs trainingsdiploma’s zijn daarbij zeer welkom maar zeker niet noodzakelijk. Het vorig seizoen gestarte begeleidingsprogramma zetten we uiteraard voort. Wil je een bijdrage leveren als vrijwilliger (leider, trainer of wat dan ook) het komende seizoen (of weet je iemand die we zouden kunnen benaderen), meld je dan bij mij, bij de (leeftijds) coördinatoren of kom naar de kick-off.

Tot slot
Aan het begin van het seizoen hebben we toegezegd het selectieproces zo transparant en eerlijk mogelijk in te richten. We denken hierin weer een goede stap te zetten, maar realiseren ons ook dat het altijd voor verbetering vatbaar is. Daarom zullen we dit ook evalueren want we willen blijven leren. We zullen de komende tijd de site van VVM, Facebook en de bestaande appgroepen benutten om nadere informatie met jullie te delen.

Met een sportieve groet,

Ger Mulder
TJC vv Moordrecht

De voorlopige teamindelingen (klik op de leeftijdscategorie):