Algemene Ledenvergadering met borrel

Op maandag 9 december 2019 om 20:00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubgebouw van VV Moordrecht. Aansluitend is er een borrel en verloten we een ticket voor de Moordrecht Borrelwandeling van Meiden met Smaak.

Wat zijn de punten van de avond?

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering seizoen 2018 / 2019
 4. Controle financiën 2018 / 2019
 5. Verkiezing kascommissie
 6. Vaststellen begroting 2019 / 2020
 7. Verkiezing bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar: Ronald Opschor, Wijnand Bloot jr.
  Aftredend en niet herkiesbaar: Ton Dekker (facilitaire zaken)
  Kandidaten kunnen zich voor de vergadering bij de secretaris aanmelden of tot 6 december per e-mail: info@vvmoordrecht.nl
 8. Status uitplaatsing
 9. Veiligheid
 10. Vrijwilligersbijdrage
 11. 100-jarig jubileum
 12. Vragenronde

De jaarstukken
De begroting ligt voor de stemgerechtigde leden, van 19.30 – 20.00 uur, ter inzage in de bestuurskamer .