Vrijwilligersbijdrage

Beste leden, ouders en/of verzorgers,

Zoals bekend is, voert de vereniging al een aantal jaren een vrijwilligersbeleid. Een vrijwilligersbijdrage in de vorm van het uitvoeren van taken of het afkopen,
is bij de voetbalvereniging Moordrecht verplicht voor alle ouders en of verzorgers van spelende jeugdleden en voor de senioren op de zaterdag en zondag.
Helaas hebben wij tot op heden, voor het huidige seizoen, van velen nog geen bijdrage aan het vrijwilligersbeleid kunnen registreren. Komende weken zullen wij diegenen, die geen vrijwilligersbijdrage in de vorm van het uitvoeren van taken hebben uitgevoerd, worden benaderd voor het afkopen door middel van een bijdrage van 80 euro.

Indien wij voor 28 februari a.s. geen reactie hebben mogen ontvangen, wordt begin maart via Clubcollect een verzoek tot betaling gedaan om de bijdrage van €80,- te betalen. Voor de goede orde moeten wij er op attenderen, dat indien geen reactie wordt ontvangen aan bovenstaand betalingsverzoek , wij genoodzaakt zijn het lidmaatschap op te zeggen. Wij gaan er echter vanuit dat men zich alsnog gaat aanmelden voor één de vele klussen of alsnog de geldelijke bijdrage zal voldoen. Contact kan worden opgenomen met Simone de Bruin via Simone.vvm@outlook.com.

Namens het bestuur,
Ton Redegeld
Voorzitter