Overleg training jeugd

Beste spelers en ouders,

21 april is bekendgeworden dat het vanaf 29 april voor jeugd weer is toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan trainen.

Om dit bij VVM mogelijk te maken wordt nu hard gewerkt aan protocollen, aangepaste trainingsschema’s en overige noodzakelijke voorbereidingen waaronder gesprekken met trainers. Vervolgens zal in overleg met het bestuur worden besloten wanneer we de trainingen kunnen hervatten. Daarbij wordt per leeftijdscategorie gekeken wat de mogelijkheden zijn. Volgende week berichten we jullie hier nader over.

Met sportieve groet,
De jeugdcoördinatoren