Ontwikkelingen

Aantal trainingen wordt uitgebreid! Inzet van ouders noodzakelijk!
Mede dankzij spelers, ouders en trainers zijn de eerste twee weken ‘Coronatrainingen’ uitstekend
verlopen en hebben we lekker kunnen trainen, dank daarvoor allemaal! Het protocol wordt keurig
gevolgd, top! En daardoor kunnen en mogen we verder gaan opschalen. Het toezicht tijdens de
trainingen wordt als vrijwilligerstaak belegd bij de ouders. Met elkaar en voor elkaar zorgen we
voor veilige sporten bij VV Moordrecht.

Vanaf maandag 25 mei gaat het vernieuwde trainingsschema in werking. Hierover is de afgelopen
week overleg gevoerd met trainers, (team)leiding en bestuur. In het nieuwe schema is voor de
meeste teams ruimte gemaakt om twee keer per week te trainen. Ook gaan een aantal
seniorenteams starten met trainen naar aanleiding van de verruiming van de Coronamaatregelen
door het Kabinet. Het schema wordt uiteraard via de appgroepen gedeeld en is ook op deze site
beschikbaar.

Er zijn op basis van de eerste evaluatie naast het opschalen van het aantal trainingen nog een aantal
andere besluiten genomen. Belangrijk te vermelden is dat het Coronaprotocol uiteraard onverkort
van kracht is en blijft. Omdat we een aantal weken gemist hebben trainen we dit seizoen door t/m
zaterdag 4 juli. Dat doen we in principe zoveel mogelijk in de bestaande trainingsgroepen. We gaan
dus nog zo min mogelijk schuiven met spelers. Wel wordt onderzocht of er ruimte kan worden
gemaakt voor eventuele (extra) trainingen in de nieuwe leeftijdsgroepen. Hiervoor kijken we vooral
naar de vrijdag en zaterdag. Uiteraard wordt een ieder hierover geïnformeerd zodra er meer
duidelijk is. Dat laatste geldt ook voor de teamindelingen voor het komend seizoen. Zodra we meer
over kunnen zeggen over de planning delen we dat met jullie.

Een belangrijke aanvulling op de al genomen maatregelen is dat alle teams vanaf nu zelf iedere
training een Corona coördinator moeten leveren. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de
organisatie hiervan onder regie van de leiders/trainers. Uiteraard betreft dit een vrijwilligerstaak die
past in de pilot vrijwilligerswerk VVM en is het logisch dat de vrijwilligerscoördinator van het team
(een aantal teams hebben die al) die coördinerende rol oppakt. Er wordt nog een korte instructie
gemaakt voor de Corona coördinator, die zal via de app worden verspreid. Geen CC betekent helaas
geen training. In antwoord op een eerder gestelde vraag; de dubbelrol trainer/CC tijdens een training
is niet toegestaan. 

In verband met de zichtbaarheid moeten trainers en Corona coördinatoren (CC) vanaf nu een (eigen)
veiligheidshesje gaan dragen. We gaan er vanuit dat iedereen deze zelf in bezit heeft of van iemand
kan lenen. Is dit onverhoopt niet het geval, laat dit dan vooraf weten bij de teamleiding zodat er iets
geregeld kan worden.

Tot slot; Trainers, leiders, spelers, ouders en leiding hebben de afgelopen tijd laten zien dat we ook in
deze gekke, lastige tijd tot veel in staat zijn. Met begrip en samenwerking werken we toe naar ‘het
nieuwe normaal’. Laten we scherp blijven op de maatregelen en de uitvoering van het protocol. En
laten we vooral proberen gezond te blijven! We houden jullie op de hoogte van de (VVM)
ontwikkelingen.