Update verhuizing

Beste leden,

De afgelopen maanden hebben, ondanks de Corona crisis, een aantal heugelijke momenten plaatsgevonden ten aanzien van de verhuizing naar het nieuwe complex. Vanuit de bouwcommissie willen we jullie hier graag van op de hoogte stellen.

Op de eerste plaats kunnen we vermelden dat de bouwcommissie is uitgebreid met 2 nieuwe, enthousiaste bouwcommissieleden. Wout van Ek gaat zich bezighouden met het inrichtingsplan (terrein) en Wouter Schalkwijk zal zich voornamelijk focussen op de administratieve ondersteuning. Vanuit de bouwcommissie wensen wij hun heel veel succes met hun bijdrage aan het nieuwe complex.

Op de buitengewone ledenvergadering van 9 maart jl is door de leden groen licht gegeven om de verhuizing naar de nieuwe locatie definitief door te zetten. Uiteraard zijn we hier vanuit de bouwcommissie erg content mee.

Inmiddels is ook de realisatieovereenkomst met de gemeente getekend en is de definitieve opdracht verstrekt aan LIAG architecten voor het ontwerp van het gebouw waar onder andere de kleedkamers en kantine worden gerealiseerd.

De gemeente is inmiddels gestart met de voorbelasting van het terrein. Grote hoeveelheden zand moeten er de komende maanden voor zorgen dat de grond langzaam inklinkt, waarna kan worden gestart met de inrichting van het terrein.

De velden, bestrating, parkeerterrein en groenvoorziening zal voor rekening komen van de gemeente, waarbij VVM verantwoordelijk is voor de bouw van een nieuw gebouw. Zoals gezegd wordt dit in samenwerking met LIAG architecten gedaan.

En ook hier zijn, ondanks de Corona crisis, forse stappen gezet. Met als belangrijkste uitkomst dat de leden zich op 25 mei hebben mogen uitspreken over de verschillende ontwerpen die LIAG heeft gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst zijn de ontwerpen gepresenteerd en is er unaniem gestemd voor ontwerp 4B. Hier kunnen we dus ook weer de volgende stappen inzetten. Een eerste impressie zal als het verder is gebracht (Definitief Ontwerp) worden gedeeld via bv de website.

Ook de komende maanden zullen wij niet stil zitten. Nu er een keuze is gemaakt voor het ontwerp, kan deze verder gedetailleerd worden uitgewerkt (binnen het budget), waarna er een aanbesteding zal plaatsvinden om een aannemer te contracteren. Bij de specifiekere inrichting van bepaalde ruimtes in het gebouw zullen wij ons zo goed mogelijk laten informeren door afvaardigingen vanuit de vereniging. Te denken valt aan de inrichting van de keuken en bar, de technische ruimtes, het materiaalhok, etc. Mocht er vanuit de leden input zijn, dan vernemen wij het uiteraard graag. Ons doel is een gebouw te realiseren waar iedereen zijn of haar steentje aan heeft kunnen bijdragen.

De komende tijd houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
De bouwcommissie