Contributie seizoen 2020 – 2021

Conform het besluit op de buitengewone ledenvergadering d.d. 9 maart 2020 zal de contributie per seizoen worden verhoogd.
Zie hier het verslag van de buitengewone ledenvergadering.

Voor het seizoen 2020/2021, ingaande 1 juli 2020, zijn de onderstaande contributies per categorie vastgesteld.

Contributie seizoen 2020 – 2021, per seizoen:

Pupillen tot en met O7: €   78,00
Pupillen tot en met O13: € 133,00
Junioren O15: € 162,00
Junioren O17: € 178,00
Junioren O19: € 207,00
Senioren: € 230,00
Niet-spelend lid: €   95,00

De contributie wordt betaald via ClubCollect voor een heel seizoen (in één keer of in termijnen).
Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap, is contributie verschuldigd tot aan het einde van het seizoen.

Nieuw vanaf dit seizoen is dat de vrijwilligersbijdrage van € 80,- voortaan vooraf, eveneens via ClubCollect, in rekening gebracht zal worden.
Vrijwilligers die aan de verplichte uren hebben voldaan, krijgen het betaalde bedrag gerestitueerd of niet in rekening gebracht.
Voordat dit in gang wordt gezet, worden de leden eerst geïnformeerd hoe dit in de praktijk zal gaan.

Het bestuur.