Aangescherpte Coronamaatregelen VVM: geen toeschouwers en kantine dicht!

Het kabinet heeft een aantal extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor het amateurvoetbal. Zo worden toeschouwers per direct niet meer toegestaan en moeten kantines worden gesloten. Dit heeft ook bij VV Moordrecht een aantal belangrijke gevolgen voor zowel de trainingen als de wedstrijden. Zo mogen ouders en ander publiek niet meer op het VVM terrein naar de wedstrijden en trainingen komen kijken en moeten spelers en begeleiders na hun wedstrijd of training direct het terrein verlaten. We gaan weer werken met een coronacoördinator per team en er zijn ook strengere regels voor het gebruik van de kleedkamers en het vervoer naar uitwedstrijden. Het eerder gecommuniceerde protocol van VVM blijft van toepassing, in het addendum hieronder vinden jullie hierop een aanvulling. Wij verzoeken jullie dit addendum aandachtig te lezen! We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de handhaving van de regels; spelers, ouders en (bege)leiding samen. Spreek elkaar hier ook op aan. We krijgen het virus er alleen maar onder als we er samen de schouders onder zetten.

Het bestuur.

Lees hier ook het eerder gecommuniceerde protocol.


Addendum op Coronaprotocol VV Moordrecht

Inleiding

Het kabinet heeft maandagavond 28 september een aantal extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf dinsdag 29 september 18:00u en gelden minimaal voor de komende drie weken. Voor het voetbal betekent dit dat er geen publiek meer is toegestaan bij zowel het betaald als amateurvoetbal en dat alle sportkantines dicht gaan. Hierdoor is een addendum noodzakelijk op het Coronaprotocol van VV Moordrecht dat op 23 augustus 2020 door het bestuur is vastgesteld. In dit addendum worden een aantal nieuwe (tijdelijke) regels geïntroduceerd en zijn een aantal bestaande regels uit het protocol aangepast naar de nieuwe situatie. Als basis voor zowel het protocol als het addendum gelden de regels van het RIVM en de regels en aanbevelingen van de KNVB en NOCNSF. Het protocol van 23 augustus 2020 blijft dus van toepassing op alle punten waar in dit addendum niets anders of extra’s voor is geregeld.

Regels tijdens trainingen

 • Kantine is gesloten
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan op het terrein van VVM. Dit geldt voor zowel ouders als overig publiek.
 • Voor de training wordt een gezondheidscheck gedaan door de trainer. Hierbij wordt gevraagd of de speler verkoudheid- of Corona gerelateerde klachten heeft. Bij een positief antwoord mag de speler niet deelnemen aan de training en moet direct naar huis worden gestuurd. Dit geldt niet voor spelers t/m O13, hiervoor geldt dit alleen als ze hoge koorts en/of ademhalingsklachten hebben.

Regels tijdens thuiswedstrijden

 • Toeschouwers zijn niet toegestaan op het terrein van VVM. Dit geldt zowel voor ouders als overig publiek. Chauffeurs van het bezoekende team worden beschouwd als begeleiding en hebben derhalve wel toegang tot het terrein.
 • Voor de wedstrijd wordt een gezondheidscheck gedaan door de teambegeleiding. Hierbij wordt gevraagd of de speler verkoudheid- of Corona gerelateerde klachten heeft. Bij een positief antwoord mag de speler niet deelnemen aan de wedstrijd en moet direct naar huis worden gestuurd. Dit geldt niet voor spelers t/m O13, hiervoor geldt dit alleen als ze hoge koorts en/of ademhalingsklachten hebben.
 • Kantine is gesloten. Hiervoor gelden de volgende uitzonderingen:
  • Toiletbezoek
  • Begeleiding van zowel het bezoekende- als thuis spelende team in verband met wedstrijdzaken
 • Vrijwilligers belast met bemensing commissiekamer
 • Voor de kleedkamers is de regel is dat hier zo weinig mogelijk gebruik van wordt gemaakt. De tassen kunnen altijd in de toegewezen kleedkamer worden gelegd. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bv slecht weer) kan wel gebruik gemaakt worden van de toegewezen kleedkamer. Hiervoor gelden dan de volgende regels:
  • T/m O13
   • Alle spelers kunnen tegelijk gebruik maken van de toegewezen kleedkamer
   • Begeleiding hoeft geen 1,5 meter afstand te houden
   • Douches zijn niet beschikbaar
  • O15 en O17
   • Alle spelers kunnen tegelijk gebruik maken van de toegewezen kleedkamer
   • Begeleiding houd 1,5 meter afstand van de spelers
   • Douches zijn niet beschikbaar
  • O19 en senioren
   • 1,5 meter regel is van toepassing. Dat betekent dat maximaal 4 spelers cq begeleiders tegelijk gebruik kunnen maken van de toegewezen kleedkamer
   • Douches zijn niet beschikbaar
  • Spelers en begeleiders die klaar zijn met hun eigen wedstrijd moeten het VVM direct verlaten
  • Het thuisspelende team zorgt voor de aanwezigheid van een teamcoronacoördinator. Deze is een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig en blijft tot alle spelers en begeleiders van het team het VVM terrein hebben verlaten. De teamcoronacoördinator draagt een door VVM verstrekt veiligheidshesje

Regels tijdens uitwedstrijden

 • Regels en protocollen van de te bezoeken vereniging worden gerespecteerd
 • Voor vertrek naar de wedstrijd wordt een gezondheidscheck gedaan door de teambegeleiding. Hierbij wordt gevraagd of de speler verkoudheid- of Corona gerelateerde klachten heeft. Bij een positief antwoord mag de speler niet meerijden of deelnemen aan de wedstrijd en moet direct naar huis worden gestuurd. Dit geldt niet voor spelers t/m O13, hiervoor geldt dit alleen als ze hoge koorts en/of ademhalingsklachten hebben.