Contributie in Corona tijd

Bestaat er een contributie verplichting in Corona tijd?

Het is dè prangende vraag van elke sportvereniging: Kunnen leden hun contributie terugvorderen nu er door de coronamaatregelen mogelijk geen trainingen en wedstrijden zijn? Steeds meer ouders en of leden laten weten dat ze de contributie op willen schorten of in een voetbal loze periode niet meer willen betalen. Misschien logische gedachte wellicht maar hoe steekt het nu echt in elkaar?

Lidmaatschap versus overeenkomst

De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Wordt je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

Naast deze juridische realiteit hopen wij als Bestuur dat er ook een zekere emotionele verbondenheid onder de leden en ouders met ons club aanwezig zal zijn. Ook voor vv Moordrecht zijn dit zware financiële tijden en vallen noodzakelijke inkomstenbronnen weg. Steun van de (lokale) Overheid is tot op heden vrij beperkt en is zeker geen redmiddel voor onze vereniging.

Wij vertrouwen erop met deze korte uiteenzetting de vragen te hebben beantwoord en rekenen erop dat de leden onze mooie club blijvend zullen steunen in deze voor een ieder uiterst vervelende periode.

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Moordrecht