ALV nieuws (update)
Recent heeft het bestuur n.a.v. de Corona perikelen en het verlengen van de avondklok besloten om de Algemene leden vergadering, gepland op 22 februari 2021, nogmaals te
verschuiven naar een latere datum. Het voornemen is nu om deze in september 2021 te houden.
Het bestuur.