Nieuwsbrief jeugdafdeling vv Moordrecht

Hoewel het op dit moment een bijzondere periode is met alle Corona-maatregelen en beperkingen, gebeurt er toch heel veel binnen de jeugdafdeling van VVM en willen we een ieder d.m.v. deze nieuwsbrief hier graag over informeren.

De afgelopen periode zagen wij binnen de vereniging de grote behoefte om de jeugd aan de vereniging te blijven binden, en werden er veel extra voetbal-activiteiten georganiseerd, zoals o.a. 4-tegen-4 toernooitjes bij de kabouters en JO11, en onderlinge oefenwedstrijden tussen de hogere  leeftijdscategorieën en ook met en tegen het meidenteam.

In de corona-tijd werden door de jeugd-coördinatoren (met instemming van het bestuur) steeds weer nieuwe trainingsschema’s gemaakt. Elke keer als er weer een wijziging kwam vanuit de Overheid werden er weer aanpassingen doorgevoerd. Alles erop gericht om de jeugd zoveel mogelijk op een goede en leuke manier bezig te houden, en hen binnen de maatregelen zoveel mogelijk plezier te kunnen blijven bieden. Sinds ongeveer een maand kunnen nu ook de spelers tot 27 jaar weer trainen en onderlinge wedstrijden spelen.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn ook al in volle gang. We hebben sinds dit seizoen twee Technisch Jeugd Coördinatoren (Ger & Dennis) die nauw met elkaar samenwerken, en hebben zij hierbij veel onderlinge afstemming met het bestuur omtrent de technische zaken en uiteraard ook met de trainers en jeugd-/leeftijdscoördinatoren. De twee mannen hebben de afgelopen maanden veel werk verzet, binnen alle Corona-beperkingen die er zijn. Zij hebben met alle huidige trainers evaluatiegesprekken gevoerd en zijn er veelal al afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen. Deze mijlpaal moest eerst gezet worden alvorens we weer verder kunnen in de ontwikkelingen binnen de  jeugdafdeling van VVM.

Ondertussen ligt de competitie vanuit de KNVB nog steeds volledig stil. Heel misschien komen er nog wedstrijden in het kader van de Regio-Cup. Dit zijn wedstrijden tegen clubs uit de buurt, waardoor de reisbewegingen zoveel mogelijk worden beperkt, maar er toch gevoetbald kan worden. Echter is hier tot op de dag van vandaag nog niets concreets over bekend, maar de mogelijkheid bestaat nog steeds dat het einde van dit seizoen nog enigszins met voetbalwedstrijden kan worden afgesloten.

Echter, indien de KNVB in overleg met de Overheid zal besluiten dat deze Regio-Cup wedstrijden toch niet door kunnen gaan, dan zullen we binnen de hele jeugdafdeling versneld een aantal stappen gaan zetten in de voorbereiding richting het nieuwe seizoen.

Daartoe zullen dan ook de trainingen zo spoedig mogelijk ingericht worden in de nieuwe leeftijdscategorieën. Bijvoorbeeld de spelers die nu in de JO17 spelen en volgend seizoen naar JO19 zullen doorschuiven, gaan dan trainen als gehele groep JO19 en zullen worden getraind door de trainers die ook in het nieuwe seizoen de trainer zullen zijn van JO19-groep. Hierdoor traint iedereen tegelijk en zullen we de resterende periode van dit seizoen benutten om een goed beeld te krijgen van alle spelers.

Alle spelers en speelsters krijgen via de website of via de app een oproep om te komen trainen, op welke dag en op welk tijdstip. De spelers/speelsters zijn zelf verantwoordelijk om aanwezig te zijn bij deze trainingen. Niet verschijnen (zonder geldige reden) kan gevolgen krijgen voor de indeling van de spelers.

Na deze periode zal er een voorlopige teamindeling worden gemaakt voor het seizoen 2021-2022, en zullen de spelers ingedeeld worden in het team wat het beste aansluit bij hun voetbalvaardigheden zodat ze ook het meeste plezier kunnen beleven aan het voetbal.

Vooralsnog kunnen we hier nog niet helemaal op vooruitlopen en is afhankelijk van het wel of niet doorgaan van de Regio-cup, en is hier op het moment van dit schrijven nog geen duidelijkheid over. We zullen op dit moment dan ook nog niet gaan starten met de trainingen voor het nieuwe seizoen.

Een normale gang van zaken is het natuurlijk niet, maar binnen alle beperkingen van de corona maatregelen zijn we met het team van Technisch en jeugdcoördinatoren erg druk bezig met de betrokkenheid van een ieder tijdens dit huidige seizoen, en hebben we ook al grote stappen gezet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zodra er nieuwe informatie is, zullen we dit in een volgende Nieuwsbrief weer met jullie delen.