Mededeling inzake niet betaalde contributie

Helaas is gebleken, dat een aantal leden nog steeds niet de contributie van het afgelopen seizoen (’20-’21) hebben betaald. Per brief zijn zij door de penningmeester afgelopen weken op de hoogte gesteld. Zonder contributiebijdrage kan de vereniging niet bestaan vooral in deze Coronatijd. Het bestuur heeft daarom besloten indien voor 31 augustus as. de contributie nog niet is voldaan men niet meer spelgerechtigd zal zijn.

Wij hopen uiteraard dat dit niet zover zal komen.

Het bestuur.