We kunnen weer Klaverjassen en Jokeren!!

Laatste nieuws. Positieve geluiden klonken er afgelopen dinsdagavond vanuit het demissionair kabinet. Vanaf 25 september hoeven wij geen 1,5 meter afstand meer te houden. Naar aanleiding hiervan zal op donderdag 30 september (aanvang 13.30 uur) weer gestart kunnen worden met het klaverjassen en jokeren.
Gezien onze kantine ook valt onder de regelingen van de horeca moeten de deelnemers wel coronatoegangsbewijs kunnen tonen.

Tot 30 september!

Namens het bestuur

Cor de Rek en Koos de Roon