Nieuwbouw van onze kantine en de nieuwe velden zijn gestart!

Beste leden,

Afgelopen maanden is er heel erg hard gewerkt door de bouwcommissie, het bestuur en de gemeente. Maar eindelijk is het zover, de nieuwbouw van onze kantine en de velden zijn gestart.

De bouwcommissie is heel druk geweest om samen met de commissies de bouwtekeningen uit te werken. En uiteindelijk is er eind vorig jaar een aanbesteding geweest waarbij Bouwbedrijf Frans Vink & Zonen BV als goedkoopste uit de envelop kwam.

Omdat de prijs nog steeds boven het budget lag hebben de bouwcommissie en de aannemer wat bezuinigingen weten te vinden. Ook heeft de gemeente een gedeelte bijgedragen zodat het plan haalbaar is geworden en zonder dat er grote wijzigingen hebben plaatsgevonden.

De overeenkomsten met de gemeente en het contract met de aannemer zijn inmiddels getekend. De gemeente is begonnen met het verwijderen van de voorbelasting van de velden en de planning is dat er volgend jaar begonnen wordt met de aanleg van de velden en het sportpark. De eerste paal van het clubhuis is inmiddels geslagen en de funderingen worden deze week gestort. Volgende week gaat er gestart worden met het leidingwerk onder de vloeren. Vanwege corona hebben we de feestelijke start niet met onze leden kunnen vieren maar zodra de maatregelen het toelaten zullen we proberen alsnog een feestelijk handeling te doen.

Als alles meezit zullen we volgend seizoen op onze nieuwe locatie voetballen!

We zullen proberen via de website en social media de leden vanaf nu op de hoogte houden van de voortgang van de bouw.

Zie hieronder de eerste beelden van de bouw.

Het bestuur.