VriendenLoterij

De nieuwe VriendenLoterij is gelanceerd! Per 16 augustus j.l. is de BankGiro Loterij officieel samengegaan met de VriendenLoterij.

VV Moordrecht heeft een samenwerking met de VriendenLoterij. De VriendenLoterij helpt ons bij het realiseren van onze doelen en projecten. Elke kwartaal ontvangen wij namelijk inkomsten vanuit de loten die voor VV Moordrecht meespelen in de VriendenLoterij.

Minimaal 40% van de inleg van de meespelende loten wordt door de VriendenLoterij afgedragen aan onze club VV Moordrecht.

Met deze inkomsten kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen of de inrichting en aankleding van de nieuwe kantine bekostigen.

Een keer in de zoveel tijd brengen wij als VV Moordrecht de samenwerking met de VriendenLoterij onder de aandacht door middel van een actie.

Over de VriendenLoterij:
De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, opgericht om structureel geld in te zamelen voor goede doelen in Nederland. De VriendenLoterij steunt goede doelen, culturele instellingen én ruim 3.500 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland.

Meer weten? Ga naar www.vriendenloterij.nl/clubs