Respons enquête

Beste leden,

Vorige week hebben we jullie gevraagd om jullie mening te geven over de inrichting van de kantine.
De bouwcommissie is zeer verheugd met de grote respons. Maar liefst 74 formulieren zijn ingevuld.
Dank daarvoor!

Deze informatie helpt Nicole en ons om enkele goede ontwerpen te maken.
Nicole en de bouwcommissie gaan daar de komende weken mee aan de slag.

In de ALV zullen er 2 ontwerpen gepresenteerd worden aan de leden en kan er over gediscussieerd worden.

Kortom, houd de website en de sociale media in de gaten voor de uitnodig voor de ALV.

Nogmaals dank voor jullie inbreng!

De bouwcommissie.