Algemene ledenvergadering GAAT DOOR!

Beste leden,

De algemene ledenvergadering gaat door!
Voor toegang tot de ledenvergadering is wel het tonen van een geldige QR-code (en identiteitsbewijs) verplicht bij binnenkomst.
Bij klachten blijft u thuis.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Wij nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering welke gehouden wordt maandagavond  15 november 2021, om 20.00 uur in het clubgebouw van de VV Moordrecht.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering seizoen 2019/2020
 4. Controle financiën 2020/2021
 5. Verkiezing kascommissie
 6. Vaststellen begroting 2021/2022
 7. Verkiezing bestuursleden.
  Aftredend en herkiesbaar: Bauke Vink en Cor de Rek.
  Kandidaten kunnen zich voor de vergadering bij de secretaris aanmelden of tot 13 november per e-mail: info@vvmoordrecht.nl
 8. Presentatie ontwerp interieur clubgebouw/status uitplaatsing
 9. Rondvraag

Opmerking:
De jaarstukken, de begroting liggen voor de stemgerechtigde leden, van 19.30 – 20.00 uur, ter inzage in de bestuurskamer. Jeugdleden vanaf 18 jaar zijn van harte welkom. Dit geldt ook voor de ouders/verzorgers van jeugdleden van 6 t/m 17 jaar.

Namens het bestuur,

Cor de Rek