NIEUWSBRIEF – VVM JEUGD

Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief staan er voor de meeste teams nog een aantal competitiewedstrijden gepland. Waar we door de Corona-situatie aan het begin van dit jaar nog te maken hebben gehad met een aantal beperkingen, hebben inmiddels alle teams alweer een groot aantal wedstrijden kunnen spelen. Ook is het voor publiek weer mogelijk om de wedstrijden te kunnen bekijken en hebben we gelukkig weer een hoop mensen op ons complex kunnen begroeten.

De afgelopen periode zijn er vanuit de jeugdtrainers en jeugd-coördinatoren ook weer een aantal initiatieven opgestart om de verbinding met de jeugd, de jeugdleden en hun ouders weer verder op te pakken. Ook zijn de jeugd-coördinatoren al druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en willen we door middel van deze nieuwsbrief iedereen hier graag over informeren.

Vrienden/vriendinnentoernooi

In navolging van het succes van afgelopen jaar heeft ook dit jaar, op woensdagmiddag 13 april, het vrienden- en vriendinnen toernooi plaatsgevonden. Dit toernooi werd georganiseerd voor alle jeugdleden van 7 t/m 9 jaar, hun vriendjes/vriendinnetjes/broertjes/zusjes en alle andere kinderen die het ook leuk vonden om mee te doen. De organisatie van dit toernooi werd verzorgd door Daisy, Patricia, Frank en John. De opkomst was hoog en alle kinderen hebben heel veel lol en plezier gehad. Aan het einde van het toernooi werden er ook nog penalty’s genomen en gingen alle kinderen met een medaille naar huis. We kijken terug op een erg geslaagde dag.

Schoolvoetbal

Op woensdag 13 april en woensdag 20 april was onze vereniging gastheer voor het jaarlijkse schoolvoetbal voor alle drie de basisscholen uit Moordrecht. Groepen 7 en 8 speelden op 13 april hun wedstrijden en op 20 april was het de beurt aan de kinderen uit groep 5 en 6. De winnaars van de verschillende poules zullen doorgaan naar de finales op woensdag 18 mei. Door de goede begeleiding van Karin, Monique, Arend en Jaap zijn de beide dagen erg succesvol verlopen. Een aantal kinderen is zo enthousiast geworden dat zij hebben aangegeven lid te willen worden van onze voetbalvereniging.

Koningsspelen

In samenwerking met meester Daniël van de Meester Lalleman-school hebben we voor de Koningsspelen van vrijdag 22 april een voetbal-clinic georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8.

In twee verschillende tijdsblokken werden er door John en Dennis verschillende voetbalvormen uitgezet om zo de kinderen een leuke voetbaltraining te geven. De training werd afgesloten met een partij-spel en de kinderen werden beloond met een leuke medaille. Het was erg leuk om vanuit VVM een bijdrage te kunnen leveren aan deze Koningsspelen.

Voorbereiding nieuwe seizoen

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn ook al in volle gang. De Technisch Jeugd Coördinatoren (Ger & Dennis) hebben gesprekken gevoerd met alle trainers en is er daarnaast ook al veel onderlinge afstemming geweest met de jeugdcoördinatoren om het voorlopige aantal teams per leeftijdscategorie te kunnen bepalen.

Bij deze voorlopige indelingen hebben we met elkaar geconstateerd dat op basis van het huidige aantal spelers/speelsters per leeftijdscategorie het een uitdaging zal worden om het juiste aantal teams te formeren met voldoende spelers. We denken dat er wellicht een aantal spelers vervroegd moeten doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie of juist dispensatie moeten krijgen om nog een jaar in lagere leeftijdscategorie te blijven voetballen. Dit alles om ervoor te zorgen dat alle teams voldoende spelers zullen hebben maar ook weer niet veel te veel spelers waardoor het kan voorkomen dat er spelers verplicht vrij hebben omdat er anders teveel wisselspelers zullen zijn. Dit draagt niet bij aan het plezier en ontwikkeling van onze jeugdleden en dat is waar we met elkaar ons uiterste best voor doen.

Bij het bepalen van de leeftijdsgroepen, en later ook de voorlopige team-indeling, hanteren we een aantal uitgangspunten:

  • Iedere speler/speelster speelt in principe in de leeftijdscategorie, die hoort bij zijn/haar leeftijd. (deze indeling wordt gedaan o.b.v. de richtlijnen van de KNVB t.a.v. geboortedatum)
  • Indien het aantal spelers/speelsters voor het aantal teams per leeftijdscategorie teveel of te weinig is, dan kijken we naar mogelijkheden om spelers/speelsters een leeftijdscategorie hoger of lager in te delen, hierbij ten alle tijden rekening houdend met de juiste spelbeleving van het kind, en het beste past bij hun voetbalvaardigheden.
  • Uitzonderingen hierop zullen in persoonlijk overleg tussen spelers/speelster en/of ouders worden besproken.

In de komende periode zullen we in samenwerking met de trainers en jeugdcoördinatoren de voorlopige teamindelingen gaan bepalen en zullen we zo spoedig mogelijk weer een update geven over de voortgang.

Laatste training

In verband met de sluiting van de velden (en het gehele complex) staat de laatste training van dit seizoen gepland op donderdag 9 juni.

De Jeugdcoördinatoren.