Het is zover, de vrijwilligerstaken vanaf NU via de Voetbal.nl app!

Bij VV Moordrecht hebben we met ingang van seizoen 2022-2023 niet alleen een gloed nieuwe accommodatie, maar ook de administratie van de vrijwilligers, de registratie van de vrijwilligerstaken en de invulling daarvan ondergebracht in Sportlink en de Voetbal.nl app.

Per seizoen wordt er een totaal aantal te behalen punten toegekend (dit zijn er 16 per gezin). Bij iedere dienst of taak, wordt het bij die taak toegekende aantal punten van het totaal afgetrokken. De behaalde punten worden aan het einde van het seizoen verrekend met de te betalen vrijwilligersbijdrage van € 80,00.

In de Voetbal.nl app kun je zien wat je vrijwilligersinstellingen zijn, kun je voorkeurstaken opgeven, kun je aangeven wanneer je beschikbaar bent en kun je je inschrijven op roosterdiensten. Het is daarom belangrijk dat je de app op je smartphone geïnstalleerd hebt!

Je bent als lid/ouder/verzorger ZELF verantwoordelijk voor het halen van het verplichte aantal punten. Zorg er dus voor dat je de app in gebruik neemt en dat bekend is wat voor taak je wilt doen en/of dat je je inschrijft op beschikbare roostertaken. Zie hiervoor de handleiding.

De taken zijn reeds zichtbaar in de voetbal.nl app dus zorg dat je je snel aanmeldt op een leuke bardienst op de dag dat het jou het beste uitkomt. Of spreek met iemand af om samen de taak in de commissiekamer op te pakken.

Als je de app hebt geïnstalleerd, kunnen de volgende situaties zich voordoen:

  1. Je hebt al een account van Voetbal.nl. Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het inloggen wordt er wel gevraagd om het emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij VV Moordrecht in de ledenadministratie bekend bent. Weet je hem niet, vraag hem op via administratie@vvmoordrecht.nl.
  2. Je hebt nog geen account. Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er wederom voor dat je een emailadres gebruikt waarmee je bij de ledenadministratie bekend bent. Weet je hem niet, vraag hem op via administratie@vvmoordrecht.nl.
  3. Je hebt een bestaand account bij Voetbal.nlwaarvan je de inloggegevens niet meer weet en daarmee het aanmaken van een nieuw account belemmert. Stuur een email naar administratie@vvmoordrecht.nl.
  4. Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nlapp. De koppeling is reeds gelegd, mits het emailadres waarmee je in de ledenadministratie bekend bent is gekoppeld.

Meerdere kinderen lid bij VV Moordrecht?

Heb je meerdere kinderen bij VV Moordrecht voetballen en is je emailadres gekoppeld aan meerdere leden? Geen probleem! Bij het inloggen in de app wordt er gevraagd voor wie je wilt inloggen. Op deze manier krijg je alle relevante teaminformatie voor dit lid te zien. Switchen naar een ander lid kan door in het menu te kiezen voor Instellingen, Persoon kiezen (Als ouder ben je dus ook lid, vrijwilligers lid.)

Vanaf O19 en Senioren:

Vanaf O19 en de senioren is het spelend lid zelf het vrijwilligers lid. Waar tot en met O17 de ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de vrijwilligerstaken, is vanaf O19 het spelend lid zelf verantwoordelijk daarvoor. Indien het account dan overgaat (of al is gegaan) naar het kind/spelend lid, zorg er dan wederom voor dat dat je een emailadres gebruikt waarmee je bij de ledenadministratie bekend bent. Veranderd het emailadres, geef dit dan door aan administratie@vvmoordrecht.nl.

Vrijgesteld van vrijwilligerstaken:

In een aantal gevallen zijn er afspraken gemaakt op individueel of team-niveau en is bijvoorbeeld het team vrijgesteld van vrijwilligerstaken omdat zij structureel een taak vervullen. De O19-1 en 2 teams zijn hier een mooi voorbeeld van. Zij zijn vrijgesteld omdat zij als scheidsrechter of wedstrijdbegeleider teams in een jongere leeftijdscategorie begeleiden. Ook zijn bijvoorbeeld trainers, leiders, coördinatoren en het bestuur vrijgesteld. Nog niet in alle gevallen is dit doorgevoerd in de voetbal.nl app, maar er wordt hard aan gewerkt om dit binnen afzienbare tijd alsnog goed te registreren.

Vind je het leuk om mee te denken over het ontwikkelen en professionaliseren van allerhande zaken op ons mooie nieuwe complex, neem dan contact op met de coördinator van jouw leeftijdscategorie zodat we contact met je op kunnen nemen.

Bedankt voor je medewerking!

Met sportieve groet,

Werkgroep vrijwilligerswerk