Nieuwsbrief April 2023 VVM – Jeugd

Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief staan er voor alle teams in de periode nog een aantal competitiewedstrijden gepland. Voor de meeste teams staat de laatste wedstrijd van dit seizoen gepland op 20 mei. Hoewel dit seizoen nog in volle gang is, zijn we met het team van Coördinatoren alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

 

Zo hebben we met vrijwel alle trainers evaluatiegesprekken gevoerd en ook besproken of zij ook volgend seizoen willen doorgaan als trainer en/of leider. Het is goed om te melden dat vrijwel alle trainers hebben aangegeven ook volgend jaar graag weer door te willen gaan, in welke rol (trainer/hulptrainer) dan ook. Uiteraard zijn altijd op zoek naar extra (hulp-) trainers, maar ook leiders en/of andere vrijwilligers, en zullen we hiervoor in het nieuwe seizoen ook zeker weer een beroep gaan doen op alle ouders om hier een steentje aan bij te dragen.

 

Trainers-/leidersbijeenkomsten

Begin januari hebben we voor de trainers van de Onderbouw een trainersbijeenkomst georganiseerd waarbij we samen met de trainers en leiders in eerste instantie de lopende zaken van het huidige seizoen hebben besproken. In de eerste maanden van dit seizoen hebben we een veel nieuwe jeugdleden kunnen verwelkomen en was het weer een flinke organisatie om hier voldoende trainers en leiders voor te vinden om ook deze kinderen met plezier te kunnen laten trainen en voetballen bij onze vereniging. Ook hebben we al even vooruit gekeken hoe de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zullen verlopen.

 

Tijdens een tweede trainersbijeenkomst in Maart hebben we samen met de trainers van de Onderbouw het aantal spelers per leeftijdscategorie in kaart gebracht en hebben we ook het voorlopige aantal teams per leeftijdscategorie bepaald. In de laatste periode van dit seizoen zullen we dit verder uitwerken om dan in de maand Juni een voorlopige teamindeling te kunnen communiceren.

 

Uitgangspunten indelingen nieuwe seizoen

Bij het indelen van de leeftijdsgroepen, en team-indelingen, hanteren we bij zowel de Onderbouw als de Bovenbouw een aantal uitgangspunten:

  • Iedere speler/speelster speelt in principe in de leeftijdscategorie die hoort bij zijn/haar leeftijd. Het geboortejaar is hierbij het uitgangspunt.
  • In uitzonderlijke individuele situaties zullen we in overleg met trainers en leiders bekijken of er spelers/speelsters een leeftijdscategorie hoger of lager ingedeeld kunnen worden, om beter aan te sluiten bij hun spelplezier en beleving.
  • Indien het totaal aantal spelers/speelsters voor het aantal teams per leeftijdscategorie teveel of te weinig is om volledige teams te kunnen vormen, dan kijken we ook naar de mogelijkheid om spelers/speelsters in een leeftijdscategorie hoger of lager in te delen.
  • Hierbij houden we ten alle tijden rekening met de juiste spelbeleving van ieder kind, en wat het beste past bij hun voetbalvaardigheden.

 

Trainen in nieuwe leeftijdsgroepen

Om de spelers en speelsters alvast voor te bereiden op het nieuwe seizoen, zullen we vanaf maandag 29 mei al gaan trainen in de nieuwe leeftijdsgroepen, d.w.z. de leeftijdsgroep waar de spelers en speelsters het komende seizoen in zullen gaan voetballen. In deze periode kunnen de spelers en speelsters alvast een beetje wennen aan hun (mogelijk nieuwe) trainer en/of nieuwe medespelers. Ook krijgen we hierdoor ook een goed beeld over de spelbeleving en voetbalvaardigheden van iedere speler en speelster en hopen we hierdoor een goede voorlopige team-indeling voor het komende seizoen te kunnen maken.

 

In de volgende Nieuwsbrief zullen we meer informatie kunnen delen over de verdere voortgang van deze dit proces. Heb je eerder al vragen? Zoek dan gerust even contact met een van de coördinatoren.

 

De Coördinatoren