Verzoek betaling contributie

Beste Leden, ouders en of verzorgers,

Contributie is een belangrijke inkomstenbron van onze vereniging. Deze contributie-inkomsten zullen voornamelijk worden gebruikt om de doelstellingen of nog beter de activiteiten van vv Moordrecht te financieren. Het is daarom dan ook in ieders belang dat alle leden de contributie op tijd betalen.

Om deze reden vraagt het Bestuur alle leden vóór 15 oktober de contributie te betalen. Dit kan zijn indien hiervoor is gekozen, het jaarbedrag of het eerste kwartaal van het lopende verenigingsjaar. Uiteraard verwachten wij bij kwartaalbetalingen dat de volgende termijnen respectievelijk op 01 januari, 01 april en 01 juli 2024 door ons zijn ontvangen. De eerste nota seizoen 2023-2024 wordt in de laatste week van september 2023 gestuurd.

Bij het uitblijven van een betaling op genoemde data behoudt het Bestuur zich het recht voor dat een lid (tijdelijk) niet kan deelnemen aan de wedstrijden. Uiteraard hopen wij dat deze situatie niet zal voorkomen.

Mochten er redenen zijn dat je niet aan onze verwachtingen van een stipte betaling kan voldoen, dan horen wij dat uiteraard graag van je.  

Heb je vragen? Dan kan je een mail sturen naar info@vvmoordrecht.nl of bellen naar Paul Overeijnder 06 21557095.

 

Het Bestuur vv Moordrecht