Shirtje ruilen

Op 8 december 1889 richtte Pim Mullier de Nederlandschen Voetbal- en Athletischen Bond (NVAB) op. Zijn doel was om zoveel mogelijk Nederlanders te laten voetballen. Bijna 130 jaar later telt het voetbal ruim 1,2 miljoen leden en is het volkssport nummer één. De KNVB staat daarom dit seizoen stil bij de viering van 130 jaar georganiseerd amateurvoetbal.

Om dit jubileum te vieren is een uniek jubileumshirt ontwikkeld waarvan elke vereniging in Nederland dit seizoen één exemplaar krijgt. Een shirt dat hopelijk een mooie plek krijgt in alle kantines of bestuurskamers van Nederland. Als aandenken aan het feit dat we met elkaar het Nederlandse voetballandschap vormen en kleur geven.

Het patroon op het shirt bestaat uit een samenspel van vormen en vlakverdelingen die ook zijn terug te vinden op de shirts van alle Nederlandse amateurverenigingen. Op deze manier verenigen we 130 jaar Nederlands amateurvoetbal in één uniek oranje shirt. Een waar collector’s item dat hopelijk een mooie plaats in jullie kantine krijgt. Als aandenken aan het feit dat we met elkaar het Nederlandse voetballandschap vormen en kleur geven.

Shirtje ruilen

Ook VV Moordrecht heeft afgelopen zaterdag bezoek gehad van Sjaak Scheffers, clubambassadeur van de KNVB. Onze blauw-witte shirt is omgewisseld en krijgt een ereplaats op de KNVB Campus in Zeist.

 

 

Bericht van de voorzitter

Beste VVM-ers,

Ongeveer 2 maanden terug heb ik een pas op de plaats moeten maken. En heb ik aangegeven een time-out te nemen.
Moeilijk om toe te moeten geven en te accepteren dat het even te veel is/was.

Terugkijkend op de afgelopen maanden moet ik concluderen dat dit een verstandig besluit was.
En vooruitkijkend moet ik dan eerlijk naar mij zelf en de voetbalvereniging zijn en dan kom ik tot de conclusie dat ik niet verder zal gaan en definitief aftreed als voorzitter.

Een lastige beslissing, want na 3 jaren als voorzitter ben ik ook met het blauw-wit virus besmet geraakt.
Ik ben al die jaren met veel plezier en enthousiasme jullie voorzitter geweest. Met ups en met downs, met mooie en minder mooie momenten.
Ik heb ervaren dat we een gedreven club zijn maar het ons zelf ook best lastig kunnen maken door eigenwijs te zijn, een eigen plan te trekken en niet naar elkaar te luisteren.
Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je echt verder. En dat is nog gezelliger ook!
Deze samenhorigheid heeft de club nu nodig.
Want aankomend jaar vieren we het 100-jarig bestaan en op termijn verhuizen we naar de nieuwe accommodatie.
Dus ga met elkaar en voor elkaar voor een mooie toekomst voor VVM!

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen jaren. In het bijzonder de medebestuursleden en de vrijwilligers.

Het bestuur zal de vereniging verder informeren over de invulling van de functie van de voorzitter.

Ik ben niet van de club verdwenen en zal regelmatig op Het Lage zijn om o.a. naar de wedstrijden van mijn zoon te kijken of te vlaggen.
En wie weet wat ik in een later stadium weer voor de vereniging kan gaan betekenen.

Tot ziens op Het Lage!
Groet,
Louis van Loon

Kienen Kerst Editie

Op vrijdag 13 december 2019 om 20:00 uur is het tijd om te kienen! Met dit keer de kerst editie. Schuif gezellig aan in het clubgebouw van VV Moordrecht en maak dan kans op leuke prijzen!

Hoofdprijs: 100 euro (vvv bonnen)
En vele andere leuke prijzen!

Algemene Ledenvergadering met borrel

Op maandag 9 december 2019 om 20:00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in het clubgebouw van VV Moordrecht. Aansluitend is er een borrel en verloten we een ticket voor de Moordrecht Borrelwandeling van Meiden met Smaak.

Wat zijn de punten van de avond?

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering seizoen 2018 / 2019
 4. Controle financiën 2018 / 2019
 5. Verkiezing kascommissie
 6. Vaststellen begroting 2019 / 2020
 7. Verkiezing bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar: Ronald Opschor, Wijnand Bloot jr.
  Aftredend en niet herkiesbaar: Ton Dekker (facilitaire zaken)
  Kandidaten kunnen zich voor de vergadering bij de secretaris aanmelden of tot 6 december per e-mail: info@vvmoordrecht.nl
 8. Status uitplaatsing
 9. Veiligheid
 10. Vrijwilligersbijdrage
 11. 100-jarig jubileum
 12. Vragenronde

De jaarstukken
De begroting ligt voor de stemgerechtigde leden, van 19.30 – 20.00 uur, ter inzage in de bestuurskamer .