Contact

Dagelijks bestuur

Wedstrijdsecretariaat

Voorzitter
Ton Redegeld
06 300 655 24

Secretaris
Cor de Rek
06 280 566 69

Penningmeester
Paul Overeijnder
06 215 570 95

Pupillen/junioren
Arend van den Heuvel
06 128 883 44

Senioren (za)
Arend van den Heuvel
06 128 883 44

Senioren (zo)
Cor de Rek
06 280 566 69

Bestuursleden (afgevaardigden)

Selectiezaken
Jeugd
Materiaalzaken
Kantine/bar

Normen en waarden

Bauke Vink
Arend van den Heuvel
Ronald Opschoor
Wijnand Bloot jr.
Dagelijks bestuur

06 538 750 56
06 128 883 44
06 349 113 98
06 248 058 26
Zie dagelijks bestuur

Accommodatiebeheer
Financiële zaken
Vrijwilligersbijdrage
Sponsoring
Businessclub
Ontspanningscommissie

Ton Dekker
Paul Overeijnder
Vacature
Wesley Groeneveld, Imre Szabo
Bauke Vink
Vacature

Vacature
06 215 570 95

06 572 183 28, 06 407 586 97

06 538 750 56

Overig

Klaverjassen
Kienen
Algemeen

Koos de Roon
Renate Broer

06 235 351 66
c.broer3@kpnplanet.nl
info@vvmoordrecht.nl

Kantine/clubhuis
Social Media
Website

Ambachtsweg 36, Moordrecht
Facebook
www.vvmoordrecht.nl

0182 373 142
communicatie@vvmoordrecht.nl
communicatie@vvmoordrecht.nl