Volg VV Moordrecht op Facebook!!

Op zaterdagmiddag 13 mei jl. heeft het hieronder beschreven incident plaatsgevonden.

Het incident heeft er toe geleid dat het bestuur per direct het lidmaatschap van een speler heeft opgezegd en is tevens mede gedeeld dat speler en ouders/verzorgers niet langer welkom zijn op het sportcomplex van de VV Moordrecht.

Een maatregel die wij als bestuur liever niet willen nemen....

Lees meer: Een maatregel die wij als bestuur liever niet willen nemen.

Samen met alle betrokkenen, spelers, ouders en leiders willen wij ons inzetten voor een sportieve en gezellige voetbalvereniging, waar iedereen zich thuis voelt en waar we elkaar met respect bejegenen en bezig zijn om de club vooruit te brengen.

De gedragsregels zijn vastgelegd in de "Gedragscode Sportiviteit & Respect".
Indien men niet akkoord gaat met deze gedragscode, zal men niet mogen spelen.

Lees meer: "Gedragscode Sportiviteit & Respect"

Samen houden wij voetballen leuk!

Het bereiken van een goede sportieve sfeer binnen de voetbalvereniging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, coördinatoren, trainers, leiders, spelers en ouders.

VV Moordrecht kan en zal nooit de rol van de ouder kunnen of willen overnemen. Maar VV Moordrecht kan wel de randvoorwaarden scheppen waaronder alle betrokkenen optimaal kunnen functioneren binnen de club, met als resultaat dat eenieder kan presteren met plezier.

Lees meer: Het Waarden en Normen plan