Vrijwilligersbeleid

Een club gerund door vrijwilligers

Op 3 december 2012 is door de Algemene Ledenvergadering de invoering van het vrijwilligersbeleid van VV Moordrecht geaccordeerd. Deze invoering heeft op 1 januari 2013 plaats gevonden. Tijdens de ALV van 12 december 2016 is er een aanpassing van het vrijwilligersbeleid doorgevoerd.

Download hier het vrijwilligersbeleid. Lees de inhoud van het beleid en de invoering van het vrijwilligersbeleid op de Algemene Ledenvergadering gehouden op 3 december 2012 en het besluit op de aanpassing van het vrijwilligersbeleid tijden de algemene ledenvergadering van 12 december 2016.

Graag betrekken wij je bij het vrijwilligerswerk van de vereniging.

Om aan te geven welke (actuele) taken er binnen de vereniging gedaan moeten worden en om daar op een eenvoudigere manier inzicht in te geven, is er een overzicht gemaakt (met toelichting) van de werkzaamheden die er verricht moeten worden en kunt u zich op een eenvoudige wijze via de website aanmelden. Op de website staat het intekenformulier.

Eerst nog even de achtergrond van het vrijwilligersbeleid.

Doel: Het doel van het invoeren van het vrijwilligersbeleid is het stimuleren van de leden en/of ouders/verzorgers vrijwilligerstaken te doen voor de vereniging, zodat de wedstrijden, trainingen en andere activiteiten probleemloos plaats kunnen vinden.

Wie: Alle spelende leden met leeftijd van 16 jaar en ouder aan het begin van het betreffende seizoen. Maar voor deze nieuwsbrief richten wij ons tevens op de ouders van leden jonger dan 16 jaar. Die het vrijwilligerswerk voor hun kinderen op zich nemen. Bij geschiktheid kan een kind onder de 16 jaar zelf invulling geven aan het vrijwilligerswerk. Bij passende taken heeft dit zelfs de voorkeur om betrokkenheid bij de vereniging te vergroten.

Hoeveel tijd: Minimale inzet per gezin is vastgesteld op 16 uur.
Indien je niet in staat bent om taken uit te voeren dan kan je kiezen voor de verplichte solidariteitsbijdrage van € 80,00 per seizoen. Dit is geen verkapte contributie. Het bestuur ziet veel liever een deelname aan het vrijwilligerswerk en daarmee een bloeiende levendige vereniging, dan een bedrag op de bankrekening.

En zie het niet als verplicht corvee. Het is heel leuk om je in te zetten voor de vereniging. Je leert nieuwe mensen kennen. Het geeft je de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. Je doet ervaring op. Je kunt iets voor een ander betekenen. En je kunt je talenten benutten.

Ga naar het vacature overzicht en intekenformulier en geef je keuze voor aan ons door. Ter bevestiging ontvangt u dan een mail met uw keuze(s). Als er niets voor je bij staat, geef dan aan ons door (via info@vvmoordrecht.nl) wat je talenten zijn, dan gaan we opzoek naar een passende taak voor jouw.

Na de aanmelding zult u benadert worden door de degenen die de verschillende onderdelen coördineren om verder afspraken te maken over de exacte invulling van uw bijdrage.

Vrijgesteld van deelname zijn niet spelende leden, donateurs en oudere leden (65+). Indien u al vrijwilliger bent bij VV Moordrecht, hoeft u het inschrijfformulier niet in te vullen. Als u of een gezinslid nog een bijdrage wilt leveren is dat uiteraard mogelijk en kunt u dat via het formulier invullen.

Wij hopen dat je je aangesproken voelt en dat je begrijpt dat een vereniging als de onze, niet zonder vrijwilligers kan. En dat je een taak op je wilt. Zonder mensen zoals jouw zou VV Moordrecht niet hebben bestaan.

“MET ELKAAR en VOOR ELKAAR”

Vele vrijwilligers maken licht werk!

Met sportieve groeten,
Het bestuur van VVM