Opzeggen lidmaatschap

    Ondergetekende wenst het lidmaatschap van de voetbalvereniging Moordrecht op te zeggen.
    Bij tussentijdse opzegging is contributie verschuldigd tot aan het einde van het seizoen.
    In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan op schriftelijk verzoek en met reden omkleed, afwijken.
    U ontvangt een bevestigingsmail van dit ingevulde formulier.
    Indien de opzegging akkoord is, ontvangt u een bevestiging hiervan.