Bestuur en vrijwilligers

Dagelijks bestuur

Wedstrijdsecretariaat

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ton Redegeld
Cor de Rek
Paul Overeijnder

Pupillen/junioren
Senioren (za)
Senioren (zo)

Arend van den Heuvel
Arend van den Heuvel
Cor de Rek

Bestuursleden (afgevaardigden)

Selectiezaken
Jeugd
Materiaalzaken
Kantine/bar
Normen en waarden

Bauke Vink
Arend van den Heuvel
Ronald Opschoor
Wijnand Bloot jr.
Dagelijks bestuur

Accommodatiebeheer
Financiële zaken
Vrijwilligersbijdrage
Sponsoring
Businessclub
Eventcommissie

Ton Dekker
Paul Overeijnder
Vacature
Wesley Groeneveld, Imre Szabo
Bauke Vink
Vacature