Bestuur en vrijwilligers

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: J.L. van Loon 0182-382446
Secretaris: C. de Rek 0182-373317
Penningmeester: P. Overeijnder 0182-378999

Bestuursleden (afgevaardigden):

Selectiezaken: Bauke Vink
Jeugd: Arend v.d. Heuvel
Ronald Opschoor
Vacature
Kantine/bar: Wijnand Bloot
Normen en Waarden: Vacature
Vrijwilligersbijdrage: Simone de Bruijn
Sponsoring/businessclub: Tamara Quist
Accommodatiebeheer: Ton Dekker
Financiële zaken: P. Overeijnder/Vacature
Ontspanningscommissie: Bauke Vink

Wedstrijdsecretariaat:

Junioren: -Vacature
Pupillen: -”
Senioren: -”

Telefoon kantine:   0182-373142

Algemeen

Algemene e-mail: info@vvmoordrecht.nl

Social Media & website:

Beheer Facebook Voetbal Vereniging Moordrecht communicatie@vvmoordrecht.nl
Beheer Website (www.vvmoordrecht.nl) communicatie@vvmoordrecht.nl