Update verhuizing

Beste leden,

De afgelopen maanden hebben, ondanks de Corona crisis, een aantal heugelijke momenten plaatsgevonden ten aanzien van de verhuizing naar het nieuwe complex. Vanuit de bouwcommissie willen we jullie hier graag van op de hoogte stellen.

Op de eerste plaats kunnen we vermelden dat de bouwcommissie is uitgebreid met 2 nieuwe, enthousiaste bouwcommissieleden. Wout van Ek gaat zich bezighouden met het inrichtingsplan (terrein) en Wouter Schalkwijk zal zich voornamelijk focussen op de administratieve ondersteuning. Vanuit de bouwcommissie wensen wij hun heel veel succes met hun bijdrage aan het nieuwe complex.

Op de buitengewone ledenvergadering van 9 maart jl is door de leden groen licht gegeven om de verhuizing naar de nieuwe locatie definitief door te zetten. Uiteraard zijn we hier vanuit de bouwcommissie erg content mee.

Inmiddels is ook de realisatieovereenkomst met de gemeente getekend en is de definitieve opdracht verstrekt aan LIAG architecten voor het ontwerp van het gebouw waar onder andere de kleedkamers en kantine worden gerealiseerd.

De gemeente is inmiddels gestart met de voorbelasting van het terrein. Grote hoeveelheden zand moeten er de komende maanden voor zorgen dat de grond langzaam inklinkt, waarna kan worden gestart met de inrichting van het terrein.

De velden, bestrating, parkeerterrein en groenvoorziening zal voor rekening komen van de gemeente, waarbij VVM verantwoordelijk is voor de bouw van een nieuw gebouw. Zoals gezegd wordt dit in samenwerking met LIAG architecten gedaan.

En ook hier zijn, ondanks de Corona crisis, forse stappen gezet. Met als belangrijkste uitkomst dat de leden zich op 25 mei hebben mogen uitspreken over de verschillende ontwerpen die LIAG heeft gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst zijn de ontwerpen gepresenteerd en is er unaniem gestemd voor ontwerp 4B. Hier kunnen we dus ook weer de volgende stappen inzetten. Een eerste impressie zal als het verder is gebracht (Definitief Ontwerp) worden gedeeld via bv de website.

Ook de komende maanden zullen wij niet stil zitten. Nu er een keuze is gemaakt voor het ontwerp, kan deze verder gedetailleerd worden uitgewerkt (binnen het budget), waarna er een aanbesteding zal plaatsvinden om een aannemer te contracteren. Bij de specifiekere inrichting van bepaalde ruimtes in het gebouw zullen wij ons zo goed mogelijk laten informeren door afvaardigingen vanuit de vereniging. Te denken valt aan de inrichting van de keuken en bar, de technische ruimtes, het materiaalhok, etc. Mocht er vanuit de leden input zijn, dan vernemen wij het uiteraard graag. Ons doel is een gebouw te realiseren waar iedereen zijn of haar steentje aan heeft kunnen bijdragen.

De komende tijd houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
De bouwcommissie

Sluiting speelvelden en kantine

Speelvelden
Conform de afspraken met de Gemeente zullen de speelvelden tijdelijk gesloten zijn op onderstaande data:

– veld 1 (grasveld): vanaf 22 juni 2020 , gedurende 6 weken
– veld 2 (kunstgras): vanaf 6 juli 2020, gedurende 4 weken

We verwachten dat 3 augustus 2020 de speelvelden weer toegankelijk zijn.

Kantine
Zoals aangekondigd door het kabinet is het plan dat de sportkantines weer vanaf 1 juli open mogen. Eind juni neemt het kabinet een definitief besluit hierover.
Desondanks heeft het bestuur toch besloten om de kantine/bar ook na 1 juli 2020 tot nader order gesloten te houden.

Het bestuur

Nardo Souisa stopt als jeugd-coördinator

Na ruim 7 jaar binnen VVM actief te zijn geweest, heeft Nardo Souisa aangegeven na dit seizoen te stoppen als jeugd-coördinator en trainer van VVM. I.v.m. toenemende werkzaamheden, en hij
daarnaast ook meer tijd aan zijn gezin wil besteden, is hij tot dit besluit gekomen. Nardo is in 2013 als vrijwilliger begonnen bij VVM en heeft hij in de afgelopen jaren diverse rollen op
zich genomen. Zoals is hij o.a. coördinator van de meisjes geweest, en is hij dit seizoen als jeugd-coördinator het 1 e aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders van de JO11 en JO13. Daarnaast heeft hij ook met grote regelmaat trainingen verzorgd voor die teams waar op dat moment even geen trainer beschikbaar was. Niets was hem teveel, en dacht hij hierbij altijd aan het belang van de kinderen. Ook binnen het team van jeugd-coördinatoren heeft hij veel werk verzet, en heeft hij hierin een forse bijdrage geleverd. Het mag duidelijk zijn dat het vertrek van Nardo een grote aderlating voor VVM zal zijn, maar kunnen wij zijn beslissing alleen maar respecteren. Via deze weg willen wij hem ontzettend bedanken voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd van VVM, en zullen we op een later moment nog even op gepaste wijze stilstaan bij zijn vertrek. De komende tijd zullen we gebruiken om op zoek gaan naar een waardig opvolger van Nardo.

Bouwvergadering

De bouwvarianten van ons nieuwe complex
Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van 9 maart 2020 is er besloten dat we de mogelijke bouwvarianten gaan presenteren.
Helaas kunnen we door de coronacrisis geen presentatie in onze kantine houden, daarom heeft het bestuur besloten om dit digitaal te doen.
Het bestuur zal samen met de bouwcommissie op maandag 25 mei 2020 via een online vergadering de informatie presenteren via Teams video-conferentie.

Wil je aansluiten bij deze online vergadering? Meld je dan door een e-mail te sturen naar:
nieuwbouw@vvmoordrecht.nl.

Na aanmelding voor de vergadering krijgen de deelnemers per e-mail de bouwvarianten en nadere instructies van de Teams video  conferentie toegezonden.