Uitstel 100-jarig jubileum

Beste leden,

Helaas hebben wij door de situatie rond het coronavirus ook de beslissing als bestuur moeten maken om de viering van ons 100-jarig jubileum in juni 2020 uit te laten stellen. Op dit moment denken we aan het verplaatsen van de viering naar 2021 op onze nieuwe complex op ’t Ambacht.

Het bestuur

Onze oprechte deelneming

IN MEMORIAM
Ons erelid Piet Twigt, is op zaterdag 21 maart 2020, op 95 jarige leeftijd overleden.

Piet werd geboren op 29 september 1924 en werd lid in 1938 bij VV Moordrecht, was in 2018 80 jaar lid. Piet begon zijn voetbalcarrière in het 3 e elftal. Hierna in het 2e en enkele jaren in het eerste elftal met bekende Moordrechtse namen zoals Piet Frederiks, Arie Kasbergen en Nico Palsgraaf. In 1950 werd hij met het 2 e elftal kampioen. Is 2 seizoenen bestuurslid geweest. In augustus 1952 startte de VVM met het uitgeven van een clubblad. Piet heeft jaren in de redactie gezeten. In 1959 werd Piet de nieuwe consul voor de VVM. Was namens de KNVB/Gemeente verantwoordelijk voor de velden. Hij heeft tot seizoen 1994/1995 dit gedaan.

Jarenlang was hij een trouwe supporter van het 1 e elftal op de zondag en bleef dit ondanks zijn leeftijd. Gezien zijn leeftijd van 95 jaar moest hij er helaas vanaf zien om de wedstrijden aan de lijn te volgen. Wel belde hij elke zondag op met de vraag: “wat heeft Moordt 1 gedaan?” Naast het voetbal was zijn andere grote hobbies het houden van duiven en dammen. Duiven had hij nog steeds. Het schoonmaken werd door zijn kleinzoon gedaan. Menige prijs heeft hij met zijn duiven gewonnen. Had de wens om het 100 jarig bestaan in mei 2020 van de VV Moordrecht nog mee te maken. De vereniging verliest in hem één van de laatste echte VVM’ers.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Verslag: Buitengewone ledenvergadering

Voorzitter Ton Redegeld opent deze buitengewone ledenvergadering op 9 maart.
Onderwerp is de uitplaatsing van de vereniging naar locatie ’t Ambacht. Gestart wordt met een presentatie door de voorzitter van de bouwcommissie (Martijn Cosijn) betreffende het proces, de afspraken met de Gemeente en een voorlopige planning.

Proces:

 • Intensief vooraf overleg door de bouwcommissie, i.s.m. met bestuur en fa.Vink;
 • Bepalen strategie richting Gemeente;
 • Start selectie architecten;
 • Tekenen intentieovereenkomst met de Gemeente betr. de uitplaatsing.

Afspraken Gemeente:

 • Uitgegaan wordt van 3 sportvelden waarvan 2 kunstgrasvelden met verlichting en 1 grasveld;
 • Vereniging ontvangt een vergoeding voor het bestaande clubgebouw t.b.v. de nieuwbouw;
 • Aanvraag BOSA subsidie wordt gestart door de vereniging;
 • Tekenen van een realisatieovereenkomst met de Gemeente.

Planning (optimistisch scenario):

 • Goedkeuring ALV – maart 2020
 • Tekenen realisatieovereenkomst – maart 2020
 • Start voorbelasting – maart 2020
 • Presentatie ontwerp aan leden – mei 2020
 • Start bouw – 4e kwartaal 2020
 • Vroegste/laatste opening park – sept. 2021/jan.2022

Tot slot van deze presentatie wordt benadrukt, dat de intentie is om zoveel mogelijk leden en commissies bij het hele proces te betrekken, te denken valt aan:

 • Keuze interieur;
 • Uitvoeren zelfwerkzaamheid;
 • Presentatie ontwerpvarianten aan de leden/definitieve keuze;
 • Sponsoracties

Financiering:

Toelichting wordt gegeven door penningmeester Paul Overeijnder. Voor de realisatie van het clubgebouw zal een deel door de vereniging zelf moeten worden bijgedragen. Een lening zal hiervoor worden afgesloten. Aanvraag BOSA subsidie zal worden ingediend. Afspraak met de Gemeente is, dat indien er minder subsidie wordt verstrekt de Gemeente garant zal staan. Voorts zal een contributieverhoging van € 30,- noodzakelijk zijn. Zal in termijnen worden ingevoerd. Verhoging is nodig gezien in de toekomst voor 3 velden huur betaald moet gaan worden.

Na deze toelichting wordt vervolgens door de voorzitter het  volgende voorgelegd:

 • Akkoord te gaan met het tekenen van de realisatieovereenkomst met de Gemeente;
 • Akkoord te gaan met de contributieverhoging.

Na stemming gaat de ledenvergadering akkoord met deze voorstellen.

Notulist: Cor de Rek/secretaris

Maatregelen omtrent Corona

Laatste update: 23-3-2020

Wat betekent Coronavirus (Covid-19) voor VV Moordrecht?

12 maart is er een besluit genomen vanuit de overheid wat ook invloed heeft op het amateurvoetbal. Het KNVB heeft daarom besloten dat zowel het trainen als de wedstrijden in ieder geval tot en met 1 juni niet door gaat voor de veiligheid van ieders gezondheid. Het is belangrijk dat we samen hieraan bijdragen. Ook heeft het invloed op de evenementen van VV Moordrecht.

Het bestuur van VV Moordrecht houdt de ontwikkelingen in de gaten.

In het kort:
– Geen wedstrijden tot en met 1 juni 2020
– Geen training tot en met 1 juni 2020
– Kienen Paas editie ging niet door (vrijdag 13 maart 2020)
– Klaverjassen koppelkaarten gaat niet door (vrijdag 10 april 2020)

Link naar voetbal.nl