Contributie

Conform het besluit* op de ALV d.d.19-01-2015 zal de contributie per seizoen worden verhoogd.

Voor het seizoen 2018/2019, ingaande 1 juli 2018, zijn de onderstaande contributies per categorie vastgesteld.

Contributie seizoen 2018 – 2019, per jaar:

Pupillen tot en met O7: €   61,00
Pupillen tot en met O13: € 114,00
Junioren O15: € 141,00
Junioren O17: € 157,00
Junioren O19: € 185,00
Senioren: € 207,00
Niet-spelend lid: €   90,00

Namens de penningmeester,
Cor de Rek


ClubCollect

Voor het innen van de contributie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester, Paul Overeijnder, altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier altijd voor open.  Meer informatie is ook te vinden via Contributie innen via ClubCollect.

*) Besluit ALV d.d.19-01-2015:
Voorstel van het bestuur is ingaande seizoen 2015/2016, een verhoging per jaar van € 5. per lid, plus de jaarlijkse indexering,voor een periode van 3 jaar. Reden van deze verhoging is dat huur van de velden komende 3 jaar (trapsgewijs) verhoogd zal worden, e.e.a als gevolg van de harmonisatie voor de voetbalverenigingen in de Gemeente Zuidplas.