Contributie

Conform het besluit op de ALV d.d.19-01-2015 zal de contributie per seizoen worden verhoogd.

Voor het seizoen 2019/2020, ingaande 1 juli 2019, zijn de onderstaande contributies per categorie vastgesteld.

Contributie seizoen 2019 – 2020, per seizoen:

Pupillen tot en met O7: €   62,00
Pupillen tot en met O13: € 116,00
Junioren O15: € 144,00
Junioren O17: € 160,00
Junioren O19: € 189,00
Senioren: € 211,00
Niet-spelend lid: €   92,00

De contributie wordt betaald voor een heel seizoen (in één keer of in termijnen).
Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap, is contributie verschuldigd tot aan het einde van het seizoen. 

Het bestuur.


ClubCollect

Voor het innen van de contributie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester, Paul Overeijnder, altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier altijd voor open.  Meer informatie is ook te vinden via Contributie innen via ClubCollect.

Lees dit nieuwsbericht voor meer informatie over ClubCollect.